Welzijn. Investeren in mensen!

18 Maart 2018

Welzijn. Investeren in mensen!

Investeren in mensen is de rode draad van ons welzijnsprogramma. We willen niet alleen in bakstenen en structuren investeren, maar in de mensen van Mortsel die het moeilijk hebben. Want alle Mortselaars verdienen een menswaardig leven.

Het is niet het moment om te besparen op welzijn. Met een verdubbeling de laatste 3 jaar van het aantal mensen die leefloon nodig hebben, is onze sociale taak als lokaal bestuur er alleen maar belangrijker op geworden. 

Hoe zien we dat concreet ?

1) Het lokaal bestuur draagt d.m.v. een rollend fonds actief bij aan het realiseren van betaalbare en sociale huisvesting. Ook willen we leegstand absoluut vermijden en tijdig werk maken van creatieve invulling van leegstaande gebouwen, in eigen patrimonium en andere gebouwen.

2) Het lokaal bestuur investeert in menswaardig leven:  we passen bij met steun waar het leefloon ontoereikend is om dat te bereiken. We staan achter het idee van de welvaartsgarantie, die minstens op de Europese armoedegrens ligt.

We gaan ervanuit dat iedereen iets te bieden heeft, we willen mensen kansen geven door nog meer sociale tewerkstelling en zinvolle activeringsprojecten, zo nodig gefinancierd uit eigen middelen.

3) We willen publieke wijkgerichte zorg: niet alles privatiseren naar bedrijven die winst willen maken, maar voor iedere Mortselaar een garantie op zorg dichtbij huis. We willen plekken waar mensen elkaar ontmoeten, en op zeer laagdrempelige manier toegang kunnen krijgen tot hulp en zorg. 

Welzijn is voor ons een prioriteit voor ons lokaal bestuur.