Natuur, milieu en klimaat

20 Maart 2018

Natuur, milieu en klimaat

Verander de wereld, begin bij je stad. We willen in Mortsel inzetten op natuurbehoud, uitbreiding van groene zones, aandacht voor klimaatvriendelijke maatregelen om zo te zorgen dat elke Mortselaar kan genieten van groen rondom zich, en onze bescheiden bijdrage te leveren aan het beschermen van ons klimaat.

Met Groen willen we van Mortsel een stad maken die klaar is voor de toekomst, voor jong en oud.

Een stad die zelf niet bijdraagt aan het probleem van klimaatverandering, maar die tezelfdertijd ook gewapend is tegen de gevolgen ervan. Hiervoor willen we een gezonder leefklimaat, zowel binnenshuis als buitenshuis.

We stellen een klimaatplan op waarbij we Mortsel klimaatneutraal willen maken, waarbij de inwoners in een gezonder huis kunnen leven en ook een lagere energiekost hebben, goed voor het milieu en de portefeuille.

Buitenshuis zorgen we voor veel meer aandacht voor groen en water. Groen tegen de gevels - of bijvoorbeeld een geveltuin tegen het stadhuis - op de daken, in de tuinen en in de straat zorgen voor een veel aangenamer straatbeeld. Het is tegelijk veel gezonder.

Bestaande groene gebieden willen we verbinden voor mens en dier, bijvoorbeeld met een ecoduct op de berm. Het aangelegde groen willen we op een duurzame manier inplanten en beheren.

Meer plek voor groen en minder voor beton en asfalt nodigt uit tot meer contact in de wijk.