Participatie

18 Maart 2018

Participatie

Elke Mortselaar telt. Of je nu jong of oud bent, wit, bruin of zwart,... Groen wil dat iedereen een plaats heeft in onze stad. Niet enkel op verkiezingsdag telt jouw mening. Dag in dag uit nemen Mortselaars deel aan hun eigen en elkaars leven. We willen meer dan vandaag inzetten op ieders inbreng. 

Democratie wil zeggen dat het volk bestuurt. Maar voelt dat voor de burger ook zo aan wanneer zijn moment van inspraak niet veel meer inhoudt dan om de zoveel jaar een bolletje te mogen komen kleuren? Er zijn slimme mensen die beweren dat zulke invulling nefast is voor het draagvlak en de efficiëntie van de democratie. Welnu, het lokale niveau is dan dé plek om hier de nodige ruimte te scheppen opdat, naast de representatieve, ook de participatieve democratie zijn vleugels kan uitslaan.

Participatie dus. Groen Mortsel wil daar hoog op inzetten. Inwoners van Mortsel moeten veel meer en veel vroeger de kans krijgen om bij het beleid rond concrete dossiers betrokken te worden, moeten veel meer het gevoel krijgen dat ze mee mogen bouwen aan de plek waar zij wonen. Alle inwoners van Mortsel. Iedereen Mortsel! Het zou onze slogan kunnen zijn. Want inzetten op participatie betekent ook voldoende aandacht hebben voor de noden van de minderheden in onze samenleving. Het betekent ook krachtdadig racisme en discriminatie durven aanpakken.

Het betekent dat Groen Mortsel wil gaan voor een stad waarin iedereen zich thuis moet kunnen voelen!