Vluchtelingen zoeken Morstel niet spontaan op

23 September 2013

Italiam non sponte sequor  Het conflict in Syrië is dagelijkse kost. Af en toe is Palestina nog groot nieuws. Maar de meeste conflicten storen ons niet, wanneer we ons afvragen wat we vanavond gaan eten, wie de kinderen morgen zal vervoeren en welke taal men in voetbalstadions moet spreken. Gelukkig misschien, we zouden er anders doodziek van kunnen worden. Maar nu graag kort uw aandacht voor mensen die niet weten of ze vanavond zullen eten, hoe ze voor de kinderen gaan zorgen en of ze ooit nog thuis zullen zijn. Nu onze federale overheid aan ons OCMW vraagt om in te staan voor een paar vluchtelingen in uitzichtloze situaties, is GROEN Mortsel principieel voor. We zijn dan ook zeer tevreden dat we de OCMW raad meehadden in dit verhaal.

 
GROEN heeft de basishouding om genereus te zijn voor mensen die het moeilijk hebben. Daarenboven gaat het hier niet om zware inspanningen. Noch financieel, omdat subsidies voorzien zijn. Noch qua opdracht, omdat ons OCMW daartoe uitgerust is. Net als Open VLD is GROEN daar terecht om bezorgd. Toch vinden wij dat het aan onze professionelen  en niet aan de politici is om te zeggen wat de maatschappelijk werkers van de sociale dienst kunnen. De begeleiding van een gezin uit het zuiden, dat hoogst waarschijnlijk vreselijke dingen heeft meegemaakt, behoort tot de expertise van ons personeel.
GROEN gaat echter niet mee in de idee van Mortsel Anders dat het weigeren van vluchtelingen in onze gemeente, een drukkingsmiddel kan zijn naar andere gemeenten om ook een plek te voorzien voor woonwagenbewoners. We kunnen deze mensen niet als gijzelaars inzetten voor een ander dossier. Niettemin is GROEN Mortsel erkentelijk voor de voorzet van Mortsel Anders en bereid om mee na te denken over het verbeteren van dit idee.
GROEN vind het jammer dat de OCMW raad de opvang slechts openstelt voor een gezin dat ten hoogste twee kinderen telt. Dat lijkt ons te zeer een Vlaams aantal. Waarschijnlijk, zijn de doelgezinnen groter. Maar goed, we zijn bereid tot consensus en vooral blij met wat we wel bereikt hebben.
 
Moeten wij mensen uit het zuiden helpen? Is het onze fout dat er onmenselijke conflicten zijn in het zuiden? Zeker niet. Het is een keuze, die we kunnen maken, in lijn met de mensenrechten, onze fundamentele waarden en het voorbeeld dat onze (over)grootouders gaven met betrekking tot de allerzwaksten in de maatschappij. GROEN Mortsel heeft deze keuze resoluut gemaakt.

Alexander Van Leuven
OCMW-raadslid