Verboden pesticide op Mortselse voetbalvelden

23 Mei 2020

Verboden pesticide op Mortselse voetbalvelden

Gemeenteraadslid Michiel Hubeau (Groen Mortsel) ontdekte midden mei dat het gras op twee Mortselse voetbalvelden verdacht geel kleurde (zie foto). Volgens milieudeskundige Hubeau een typisch fenomeen bij het gebruik van een pesticide op basis van de schadelijke en verboden stof glyfosaat. Hierover ondervraagd tijdens de digitale gemeenteraadscommissie van 20 mei, moest bevoegd schepen Koen Dehaen Hubeau gelijk geven. “De stad staat in voor de controle, dus is het de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur om de aannemer ter verantwoording te roepen”, aldus Michiel Hubeau    Het verkleurde gras op twee Mortselse voetbalvelden (foto Michiel Hubeau) De WereldGezondheidsOrganisatie (WHO) catalogeerde glyfosaat (vaak gekend onder de merknaam 'Roundup') als “waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen” en in 2015 werd het gebruik van onkruidverdelgers op basis van het glyfosaat in Vlaanderen – op hoge uitzonderingen na – verboden.  Toch werd het onlangs gebruikt op de Mortselse voetbalvelden. Gealarmeerd door de vraag van Michiel Hubeau heeft bevoegd schepen Koen Dehaen de voetbalclubs inmiddels op de hoogte gebracht dat de aannemer het verboden product heeft gebruikt op hun velden. Raadslid Michiel Hubeau : “Het is straf dat een oppositieraadslid dit moest signaleren, want volgens het reglement moet de stad dergelijke werken controleren. Maar ik ben tevreden dat de schepen onmiddellijk actie heeft ondernomen en de clubs op de hoogte bracht van de praktijken van de aannemer. Het kan echt niet dat dit product gebruikt wordt op velden waar voetballertjes sporten. Bovendien is het product ook schadelijk voor het milieu (grond en water) en voor dieren en insecten, bijvoorbeeld voor bijen die het al moeilijk hebben.” Aannemer ter verantwoording roepen Michiel Hubeau legt de bal nu in het kamp van het Mortsels stadsbestuur. “In het reglement over de subsidies voor onderhoud voetbalterreinen staat dat de stad controleert of werken gebeuren conform de wetgeving. Het is dus de verantwoordelijkheid van de stad om de aannemer op één of andere manier ter verantwoording te roepen,” aldus Michiel Hubeau.