Project KMO-zone Deurnestraat gaat niet door. Een nieuwe kans voor de buurt?

28 Februari 2022

Project KMO-zone Deurnestraat gaat niet door. Een nieuwe kans voor de buurt?

In november 2021 was er een openbaar onderzoek n.a.v. de plannen om de bedrijventerreinen van Heynen en Houthandel Lambrechts in de Deurnestraat om te vormen tot een nieuwe KMO zone. Die plannen leverden veel protest en bezwaarschriften van de omwonenden in de straten errond. De omgevingsaanvraag werd nu door de ontwikkelaar ingetrokken. Groen Mortsel is opgelucht en wil dat er voor nieuwe plannen met een wit blad naar de omwonenden getrokken wordt zodat de invulling van de ruimte een boost en geen domper wordt voor de buurt. Michiel Hubeau van Groen Mortsel: “De plannen bestonden uit veel beton met 36 ongeïnspireerde identieke KMO units gepropt in een zone die omringd is door bewoning. Ook zou er heel wat extra verkeer worden aangetrokken met gevaarlijke bewegingen langs woningen en over fietspaden om de KMO-zone te bereiken. Bovendien zouden heel wat bestaande grote bomen voor de bijl gaan. Kortom : veel verharding, meer verkeersonveiligheid, slechtere luchtkwaliteit en verhoogde geluidsoverlast. Deze aanvraag was echt een gemiste kans en hield totaal geen rekening met de wensen en verzuchtingen van de bewoners. Gelukkig is dit project van de baan.” Peter Mous van Groen Mortsel luisterde naar de buurt : “In het buurtoverleg dat we organiseerden hoorden we veel protest en verontwaardiging over een project dat de middenruimte van een buurt in beslag neemt en totaal geen rekening hield met de omwonenden. Voor omliggende wijken hoeft zo’n inbreidingsproject nochtans geen slecht nieuws zijn, het kan ook goed nieuws zijn maar dan moet dan moet de buurt wel betrokken worden. Waarom geen buurtparkje, speelmogelijkheden voor kinderen, een buurtwinkel, extra groen, een trage weg, de nu ingekokerde Zilverbeek vrij laten stromen door het gebied… In elk geval hebben omwonenden creatieve ideeën te over ! Ik ben echt blij voor de buurt dat de aanvraag is ingetrokken, de vele bezwaarschriften hebben duidelijk effect gehad” Project in harmonie met de omgeving Gemeenteraadsleden Hubeau en Mous – die ook een bezwaarschrift indienden - hopen dat er bij een nieuw project van een wit blad vertrokken wordt en zullen erop toezien dat de buurt betrokken wordt. “Bewoners zijn de specialisten van hun buurt en weten het best welke invulling meerwaarde levert en in harmonie is met de omgeving. Wat ons betreft zijn leefbaarheid, verkeersveiligheid, ontharding, ruimte voor groen en ontmoeting, maximaal behoud van bestaande bomen en een trage weg doorheen het gebied belangrijke voorwaarden. In elk geval moet de invulling een boost en geen domper zijn voor de buurt”.