opvang vluchtelingen uit oorlogsgebieden

22 Augustus 2015

De 10 'Groene'  Mortselse OCMW- en gemeenteraadsleden hebben het Mortselse college van burgemeester en schepenen en de OCMW-voorzitter een voorstel gedaan over de dringende opvang van vluchtelingen uit gebieden in het Midden-Oosten. Dit in antwoord op de oproep van staatsecretaris van asiel en migratie Theo Francken op 20 augustus 2015. Volgens hen biedt het oude rusthuis 'De Meerminne', dat momenteel deels leeg staat ruim mogelijkheden voor een snelle opvang en begeleiding: zowel in huis als in de buurt zijn er veel faciliteiten. Ingrid Pira  

Hieronder de brief die op 21 augustus 2015 naar college en OCMW-voorzitter gestuurd werd:


Mortsel, 21 augustus 2015

Geacht college van burgemeester en schepenen,
Geachte OCMW-voorzitter,

Betreft : voorstel opvang vluchtelingen uit oorlogsgebieden in voormalig rusthuis de Meerminne

In het kader van de vluchtelingenstroom uit de oorlogsgebieden in het Midden-Oosten heeft staatssecretaris voor asiel en migratie Francken gisteren nogmaals laten blijken dat hij een beroep wil doen op gemeenten en OCMW's voor dringende opvang van vluchtelingen.
Bij deze menen wij dat de stad en OCMW-Mortsel onmiddellijk hun steentje zouden kunnen bijdragen en willen wij u vragen de volgende opvangmogelijkheid te onderzoeken.

Wegens de verhuis naar het nieuwe Woonzorgcentrum Meerminnehof in Mortsel, staan er sinds 3 maanden twee verdiepingen van de Meerminne 6 (het oude Woonzorgcentrum) leeg. Hier is plaats voor vluchtelingengezinnen. "Bed, bad en brood" zouden hier volgens ons onmiddellijk georganiseerd kunnen worden :
- elke kamer van het voormalige rusthuis beschikt over sanitair;
- Welzijnsschakel Mortsel en Opnieuw & Co kunnen voor meubilair zorgen;
- de geefwinkel 'In de Buurt' (in het nabijgelegen voormalige Lepelhof) kan bijspringen met kleren, schoeisel, speelgoed?.;
- eten kan in het recent geopende sociaal restaurant 'De Plataan' (Meerminne 6);
- voor de kinderen is er speelruimte om en rond de skateschans;
- om de hoek is er kleuter- en lager onderwijs (De Tandem);
- de OCMW-diensten die deze opvang moeten organiseren en begeleiden huizen eveneens in de Meerminne. 
Het Mortsels bestuur is altijd heel loyaal geweest in de opvang van asielzoekers. De 40 plaatsen die het Mortsels OCMW ooit had werden de afgelopen jaren onder druk van het federaal beleid afgebouwd naar 24 en inmiddels terug opgetrokken tot 26.
Wij zijn ervan overtuigd dat er binnen de diensten van het Mortselse OCMW voldoende ruimte en know-how is om een helpende hand te bieden in deze schrijnende stroom oorlogsvluchtelingen. Bovendien belooft staatssecretaris Francken bijkomende middelen uit het reservefonds van Fedasil.
Wij hopen daarom  dat het college en het OCMW bijkomende opvangmogelijkheid in de oude Meerminne willen onderzoeken.


Met dank en vriendelijke groeten,

Ingrid Pira en Sara Waelbers, namens de 10 groene raadsleden in de Mortselse gemeente- en OCMW-raad.
Contact : 0478214504