Open brief burgemeester Ingrid Pira aan burgemeester Koen Snyders

07 Mei 2012

Mortsel, 6 mei 2012 Beste collega burgemeester Snyders van Edegem, Toen ik op het VRT-avondjournaal van 3 mei 2012 het item over het sluipverkeer in Edegem annex het- is-de- schuld-van-Mortsel zag, dacht ik : dit is niet goed. Buurgemeenten die met mekaar in de clinch gaan over sluipverkeer : neen.

Ik nam daarop het initiatief om deze brief te schrijven aan u, collega. Een open brief, omdat vele van onze inwoners uit Edegem en Mortsel zich vragen stellen. Ik schrijf u deze brief dan ook niet om u wat dan ook te verwijten of mijn eigen stad te verdedigen, wel om u de hand te reiken. Ik wil dat we onze burgers laten voelen dat we begrip hebben voor mekaar. Dat we dezelfde problemen delen. Dat we samen naar oplossingen zoeken. Als ik dus iets schrijf wat u tegen de borst stuit, laat het me dan weten. Dan was dat niet de bedoeling.

Verkeer, ons eeuwige probleem. Verkeer: stilaan wordt duidelijk dat dit probleem nr. 1 is in heel Vlaanderen. Maar even over Mortsel en Edegem. Al eind de jaren '80 was er protest in de collegewijk in Edegem wegens toenemend sluipverkeer. Begrijpelijk. Een woonwijk is geen autostrade. Ook in Mortsel nam het verkeer op bekende sluiproutes toen toe. En het bleef toenemen. Op maat van het toenemende autoverkeer in Vlaanderen en zeker in de dichtbebouwde regio die Antwerpen is, nam het verkeer op sluiproutes in Edegem, Mortsel, Hove, Boechout enz.. steeds meer toe. En als er verkeersongevallen zijn op de autostrades die onze gemeenten omringen zitten we allemaal samen vol van auto- en vrachtverkeer.

Toegegeven, collega : toen het Vlaams Gewest in 2000 in het kader van het Masterplan Antwerpen geld en plannen had om het verkeer op de gewestwegen in Mortsel evenwichtiger te verdelen voor alle weggebruikers, heeft Mortsel zich daarvoor opengesteld. Ik weet dat het sluipverkeer van auto's daardoor in uw geteisterde woonwijk nog meer toenam en heb daarom zelf onmiddellijk het initiatief genomen om de algehele problematiek van het sluipverkeer in de zuidoostrand aan te kaarten. Eerst de Vlaamse regering en nadien de provincie Antwerpen organiseerden dit overleg; jammer genoeg draaide dit initiatief op niets uit.

Ook herinner ik me een initiatief van Mortsel ? enige tijd later - om de sluiproute richting collegewijk via een ingreep op de Mechelsesteenweg te breken. Ook dat draaide op niets uit.

Edegem heeft nu het initiatief genomen om via camera's nummerplaten van auto's te detecteren die in de collegewijk niet welkom zijn en ze dus te beboeten. Zelf geloof ik om verschillende redenen niet in deze praktijk, maar ik ben wel geïnteresseerd in jullie evaluatie na 6 maanden. In elk geval is er in Mortsel ten allen tijde de bereidheid om over de gemeentegrenzen heen over wijkcirculatieplannen te spreken. Wat Mortsel betreft wil ik u nog meegeven dat wij al lang vragende partij zijn voor een betere doorstroming op de kruispunten door slimmere afstelling van verkeerslichten en het weren van vrachtverkeer dat noch in onze gemeenten, noch in de haven van Antwerpen moet zijn.

Als we dit grote verkeersprobleem maar samen aanpakken, collega, met wederzijds begrip en respect. Welwetend dat we hier in onze regio samen onze tanden aan het stukbijten zijn op een veel ruimer probleem. Maar als Edegem en Mortsel al overeenkomen over analyse en oplossingen, wordt dat grote probleem al een stuk kleiner. Altijd bereid dus om samen aan tafel te zitten.

Ingrid Pira

Burgemeester stad Mortsel