Michiel Hubeau, Mortsels klimaatexpert

05 Oktober 2018

Michiel Hubeau, Mortsels klimaatexpert

Gistmagazine oktober 2018 “De oplossingen om het klimaatprobleem te verhelpen, maken Mortsel ook veel mooier, aangenamer en gezelliger.” Michiel Hubeau is een jonge bio-ingenieur die gedoctoreerd is op de invloed die klimaatverandering heeft op bomen. Hij is dus een expert en de geknipte man om een klimaatbeleid op poten te zetten. Hij staat op de 5de plaats op de lijst voor Groen. Michiel, je bent een nieuwkomer in ‘de politiek’ want was tot kort aan het studeren. Vertel eens iets over je studies. “Omdat klimaatverandering me al bezighoudt sinds ik een tiener ben, ben ik bio-ingenieur gaan studeren, een zeer brede opleiding die inzicht geeft in de oorzaken en gevolgen van klimaatsverandering, maar ook in de mogelijke oplossingen. Mijn doctoraat ging over de vraag hoe bomen anders gaan functioneren onder een veranderend klimaat. Jammer genoeg is het duidelijk dat de natuur enorm onder druk staat door de klimaatverandering en beterschap is niet meteen in zicht. Toch weet de wetenschap vrij goed hoe we het klimaat opnieuw op het juiste pad moeten brengen. Hiervoor moet de politiek wel doortastende maatregelen nemen en mogen we geen tijd meer verliezen om kantelpunten te bereiken zodat het klimaat niet onomkeerbaar op hol slaat.”Hoe ga je jouw kennis in de gemeentepolitiek kunnen gebruiken? Als wetenschapper weet ik dat er enorm veel informatie beschikbaar is, maar ik vind dat deze nog veel te weinig haar weg vindt naar de burger. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat bijna iedereen wil meehelpen aan een beter klimaat. Maar hoe begin je eraan en met welke acties kan je bijdragen? Politiek en besturen gaat wat mij betreft verder dan je mening verkondigen, het gaat er ook over dat burgers beslissingen kunnen nemen op basis van goede informatie. Mensen die iets voor het klimaat willen doen, kunnen ook niet plots met alles stoppen wat een ecologische voetafdruk heeft. Moeten we die zuinige koelkast kopen, de auto aan de kant laten of zonnepanelen leggen? Omdat je in de gemeente op kleine schaal te werk kan gaan kan je mensen heel individueel en op maat informatie aanreiken, zodat ze vooral zelf kunnen beslissen wat ze wel en niet zien zitten. Uiteindelijk is het wel de bedoeling alle Mortselaars te bereiken en te overtuigen dat ze hun impact naar beneden kunnen krijgen. Weet je wat? Dat kost in veel gevallen niet eens veel moeite, tenminste, als de gemeente zorgt voor goede informatie en ondersteuning. ‘Het Klimaat’, we horen er veel over. Maar het lijkt wel een thema dat op Europees en wereldvlak moet aangepakt worden. Hoe denk je dan dat we in het kleine Mortsel hier iets aan gaan kunnen doen? Eenvoudig, de oplossingen om het klimaatprobleem te verhelpen maken een stad als Mortsel ook veel mooier, aangenamer en gezelliger. Als eerste actie zou ik ervoor zorgen dat Mortsel zorgt voor een ruime ondersteuning om verouderde woningen te renoveren. Het energieverbruik in je woning verlagen is namelijk één van de meest efficiënte manieren om je bijdrage tot het klimaat te verbeteren, net als het opwekken van duurzame energie met bijvoorbeeld zonnepanelen. Het is een actie die geen invloed heeft op je dagelijks doen en laten, het verbetert de luchtkwaliteit binnenshuis gevoelig en je zal het zeker ook merken op je maandelijkse energiefactuur. Ik zou wijk per wijk onder handen nemen, eerst de oudste. We vragen inwoners van de hele wijk om samen met ons te onderzoeken wat voor renovatie het best is voor hun wijk, welke materialen we gebruiken via een groepsaankoop en hoe buren kunnen samenwerken. Door deze gecoördineerde aanpak kunnen we veel beslommeringen uit handen nemen en zorgen we voor een helder overzicht van subsidies en tussenkomsten. Als je dit vandaag probeert uit te zoeken ben je wel even bezig, spijtig genoeg. We willen met andere woorden heel actief de Mortselaar aanspreken, betrekken en aansporen tot actie, met de nodige steun! Dit soort van acties moet wel deel uitmaken van een groter plan, een plan om Mortsel zo snel mogelijk en met ambitie klimaatneutraal en zelfs klimaatpositief te maken. Ik wil met de Mortselaar wel gaan voor die titel van eerste klimaatneutrale gemeente in Vlaanderen. Daarop zou heel Mortsel fier zijn! Dit plan stellen we op met alle burgers samen; je zou verbaasd zijn over de goede ideeën waarmee de Mortselaars afkomen. Door zoveel mogelijk Mortselaars te betrekken komen er acties waar we samen onze schouders onder zetten. We zorgen voor minstens 1000 nieuwe bomen, verspreid over Mortsel, want die zuigen CO2 op, zorgen voor een aangenaam stadsklimaat en maken de straten gezelliger. Nog meer groen in het straatbeeld komt er door geveltuinen en groendaken. Bij het heraanleggen van straten zorgen we dat er opnieuw water door Mortsel stroomt. We vangen zo zware regenbuien op en verkoelen het hitte-eiland tijdens de zomermaanden. Onze groengebieden worden opgewaardeerd door groene verbindingen en we zorgen ervoor dat iedereen dichtbij groen woont, we durven hiervoor opnieuw gebieden te vergroenen. Ideeën te over voor Mortsel, tijd om ze met ambitie te realiseren en als uitsmijter, waarom geen volledige groene gevel aan het stadhuis om het stadsplein wat te vergroenen? Doe je zelf veel om je impact op het klimaat te verminderen? Eerst en vooral vind ik het belangrijk dat mensen hun impact verminderen met acties waar ze zelf volledig achterstaan. Dat wil zeggen dat de politiek niet op de eerste plaats moet zeggen wat wel en niet mag, maar wel de mensen die meer moeite doen moet belonen. Daarbij pleit ik opnieuw voor het verspreiden van veel informatie, zodat mensen weten dat bijvoorbeeld het isoleren van je huis, het opwekken van duurzame energie of het aantal verre vliegreizen beperken een erg grote impact heeft.Ikzelf probeer ook stil te staan bij de impact van mijn levenswijze. Zo heb ik sinds mijn studententijd beslist om vlees en vis grotendeels van mijn menu te schrappen, omdat de impact op het milieu hiervan erg groot is en dierenwelzijn me ook na aan het hart ligt. Maar een keer per maand geniet ik zeker en vast nog van een kwaliteitsvol stuk vlees. Wat mobiliteit betreft beweeg ik me bijna altijd voort met de fiets en voor grotere afstanden met de trein. Ik fiets gewoon erg graag. Het is een gezonde inspanning waarbij ik vaak goede ideeën krijg. Mijn vriendin en ik hebben de voorbije maanden de microbe van het reizen met de fiets ook te pakken. Het is erg milieuvriendelijk, je komt eenvoudig in contact met de lokale bevolking, je geniet eens te meer van de omgeving en na de reis voel je je fysiek top.