Het kan anders - ook in Mortsel!

05 Oktober 2018

Het kan anders - ook in Mortsel!

Gistmagazine oktober 2018 Lees hier hoe Groen een aantal zaken in Mortsel anders wil aanpakken. Gemeenschapsruimte bewaren in elke wijk Groen is het ermee eens dat het parochiecentrum “Lepelhof” wordt afgebroken en er een nieuwe ontwikkeling komt, en uiteraard is er plaats voor sociale woningen! Maar deze plek in het hart van het dorp moet voor Groen hoofdzakelijk gemeenschapsruimte blijven. Mèt ook een café met terras en een volwaardige plaats voor de Rode Beuk. Groen wil het hele gelijkvloers voorbehouden voor vergaderen, recepties, koffies na een begrafenis of een drankje na een huwelijk, repetities, bijeenkomsten van verenigingen,… Er is inderdaad een probleem met oude parochiecentra in Mortsel (De Wolschaerder in St. Jozef, Het Centrum in Dieseghem…). Ze zijn vaak versleten en de parochies zijn niet meer in staat ze te onderhouden. We vinden echter dat die ruimte moet behouden blijven voor de buurt; eens verkocht is voor altijd verloren. Walter Duré: “In het hart van een wijk moet gemeenschapsruimte behouden blijven. Net zoals de prachtige Rode Beuk aan Lepelhof” Als we na de verkiezingen in het bestuur komen willen we niet enkel het behoud van de Rode Beuk en gemeenschapsfunctie in het Lepelhof, we willen voor alle oude parochiecentra in Mortsel en samen met de buurtbewoners een globaal plan ontwikkelen rond het behoud van gemeenschapsfunctie.   Grijze stenen worden levende pleinen Mortsel heeft twee harten: het Gemeenteplein en het Stadsplein. Beide mogen best nog levendiger en gezelliger! We geven het Stadsplein meer groen en meer ‘leven’. Met wat creativiteit kan dat. Een basketveldje, netten voor badminton en volleybal. Het vertrekpunt voor toeristische wandelingen. Of waarom geen ‘urban golf’? De Groene Heuveltjes kunnen opgefleurd worden met een kunstwerk dat geregeld vervangen wordt. Het Gemeenteplein lijkt wel op het tweede plan geschoven. Daar moet verandering in komen. De ‘badkamer’ (huisje van De Lijn) moet weg en maakt plaats voor een muziekkiosk of een monumentale boom, met ruimte voor een bloemen- of seizoensmarkt, muziek op warme zomeravonden, dekentjes voor een winters terrasje… Volwaardige campus voor een volwaardig welzijnsbeleid! Op de plaats van de oude gebouwen van de Meerminne zal de komende jaren een echte Welzijnscampus verschijnen. Groen staat daar voor 100% achter. We willen die campus in de volgende legislatuur stevig uitbouwen en gaan daarbij voor een brede invulling: zorg, welzijn en sociaal werk onder één dak en in samenwerking met algemeen welzijnswerk, huisartsen,… De huidige meerderheid plande een nieuwbouw op de plaats waar nu de gebouwen van het oude woonzorgcentrum Meerminne staan.Door fouten bij de opmaak is het project nu al te klein voor de geplande diensten en verenigingen. Bovendien zijn er minder assistentiewoningen gepland dan eerst voorzien. Dat kan anders! We willen het totaalplan herbekijken zodat er meer assistentiewoningen kunnen worden opgenomen en het buurtrestaurant en alle geplande diensten en verenigingen hun plaats erin vinden. Het kloppend hart van het sociaal beleid van Mortsel verdient een volwaardige plaats!   Een échte Ecowijk in de St-Benedictusstraat        De plaats van de huidige “werf” in de St.-Benedictusstraat komt de komende jaren vrij. Omdat die werf verhuist naar de Heirbaan. Groen wil de kans grijpen om er een echte ecowijk te realiseren. Het huidige stadsbestuur spreekt op een bewonersvergadering over een ‘kwalitatieve woonzone’ met 72 wooneenheden in een aantal woonblokken. Als uitgangspunt stelde het schepencollege wel dat de verkoop van de gronden evenveel moet opbrengen als wat de nieuwe werf in de Heirbaan zal kosten. Dit lokte algemene verontwaardiging uit bij de bewoners: er was duidelijk geen draagvlak voor het ontwerp.Vooropstellen hoeveel de verkoop van deze stadsgronden moet opbrengen is een fout uitgangspunt voor een ingrijpend ruimtelijk project. “Het uitgangspunt bepaalt het resultaat! Je moet uitgaan van de noden van de buurt en van wat de site te bieden heeft.” Men dient uit te gaan van wat de noden zijn van de buurt en van wat de site te bieden heeft. Dan pas krijg je een echte ecowijk. Waar duurzame materialen worden gebruikt. En hernieuwbare energie. Met een open ruimte met de mooie grote bomen die er staan die ook toegankelijk is voor de buurt. Aangezien alles dichtbij is, volstaat het om enkele deelwagens te voorzien. Een ondergrondse parking is dan niet nodig. Een verbinding over het spoor naar de fietsostrade is perfect mogelijk. Een wijk voor morgen, het kan duidelijk anders!   Met een wit blad naar de wijken!