Groen vraagt oprichting wijkgezondheidscentrum in Mortsel

04 December 2019

Groen vraagt oprichting wijkgezondheidscentrum in Mortsel

STADSBESTUUR BLAAST WARM EN KOUD NA VOORSTEL VAN GROEN-MORTSEL OM IDEE VAN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM TE ONDERZOEKEN “!k ben fan van een wijkgezondheidscentrum maar mensen zeggen me dat het forfaitair betalingssysteem drukt op de kwaliteit van de dienstverlening”. Dat antwoordde Mortselse schepen voor sociale zaken Gitta Van Peborgh (sp.a) op een voorstel van Groen-raadslid Sara Waelbers om de mogelijkheid van een wijkgezondheidscentrum in Mortsel te onderzoeken. Uiteindelijk ging ze toch in op de uitnodiging om eens ter plaatse te gaan kijken in een werkend wijkgezondheidscentrum. Sara Waelbers (Groen) haalde tijdens de gemeenteraad van 27 november cijfers en argumenten aan om te pleiten voor een wijkgezondheidscentrum in Mortsel. Uit rapporten van de Europese Commissie maar ook van het Vlaams Netwerk tegen Armoede blijkt dat steeds meer mensen zorg uitstellen omwille van financiële redenen. Dan hebben we het niet alleen over mensen die aangewezen zijn op leefloon maar ook mensen met een laag loon, pensioen of uitkering. Kinderen die opgroeien in gezinnen met lage inkomens krijgen vaak niet de nodige zorg, bezoek aan een tandarts of psycholoog is onbetaalbaar, er is een verschil van meer dan 10 gezonde jaren tussen arm en rijk. Nood De cijfers die we vorige week op de raadscommissie gepresenteerd kregen, lieten zien dat ook in Mortsel het aantal leefloners de laatste jaren enorm is gestegen. Dit doet vermoeden dat ook in Mortsel steeds meer mensen gezondheidszorg soms noodgedwongen uitstellen. “Een wijkgezondheidscentrum haalt deze financiële drempel weg omdat het werkt met een forfaitair systeem van financiering: iedere maand krijgt zo’n centrum een vast budget om voor haar patiënten te zorgen”, aldus Waelbers. “Een ander groot voordeel: een wijkgezondheidscentrum heeft een heel zorgteam in huis dat bovendien nauw samenwerkt. Zo krijgt de patiënt een brede zorg aangeboden.” In België zijn er momenteel een 35-tal wijkgezondheidscentra, waaronder in Antwerpen, Lier en Heist-op-den-Berg. “Wij geloven dat er ook in Mortsel zorgverleners zijn die dromen van zo’n project en hier graag hun schouders onder zouden willen zetten. Vandaar onze vraag aan de stad om deze mogelijkheid te onderzoeken en eventueel te faciliteren”, aldus Waelbers. Lauwe reactie stadsbestuur Bevoegd schepen Gitta Van Peborgh (Sp.a) reageerde aanvankelijk positief : “het is een relevant debat, ik ben fan”, stak ze van wal. Maar dan kwamen de kanttekeningen. Volgens de schepen "drukt het forfaitair betalingssysteem op de kwaliteit van de dienstverlening, de meeste wijkgezondheidscentra zijn volgens haar verlieslatend en hebben dus permanent nood aan subsidies, een aantal mensen die er werken kampen met burn-out en het grootste knelpunt is dat vele wijkgezondheidscentra hopeloos op zoek zijn naar huisartsen om er te werken". Sara Waelbers (Groen) reageerde verbaasd op de uitspraak van de schepen over de mindere kwaliteit van de dienstverlening :”Onderzoek toont net aan dat de kwaliteit met een forfaitair betalingssysteem hetzelfde en zelfs beter is”, aldus Waelbers. Raadslid Sven Cooremans (Groen) trad zijn collega bij: “als psycholoog werk ik iedere maandag in het wijkgezondheidscentrum De Regent in De Seefhoek, in een team dat heel gedreven en verre van uitgeblust is. Het enthousiasme van deze mensen werkt zo aanstekelijk! De wijze van financiering, het forfaitair systeem, maakt trouwens dat ze net heel resultaatgericht werken”. Waarop Cooremans de schepen uitnodigde om eens op werkbezoek te komen in De Regent. Schepen Gitta Van Peborgh reageerde ondertussen positief op deze uitnodiging.        Foto's: Sara Waelbers en Sven Cooremans