De Lijn draait Tram 7 de nek om

13 Juni 2020

De Lijn draait Tram 7 de nek om

Onbegrijpelijk: oudste tramlijn sneuvelt We vernamen dat er een overleg was tussen de stad Antwerpen, de Antwerpse districten en de Lijn. Daarin werden de nieuwe plannen rond de toekomst van het openbaar vervoer in het Antwerpse en de naburige steden uit de doeken gedaan. Deze plannen verontrusten ons omdat men, ondanks hevig protest hiertegen, toch tram 7 wilt afschaffen. Een paar maanden terug kregen we lucht van een mogelijke afschaffing en lanceerden we vanuit Groen Mortsel een succesvolle petitie rond tram 7. Ook vanuit andere districten kwamen er gelijkaardige petities. We hielden gesprekken met tientallen mensen die de tram 7 nemen en er was bijzonder veel animo over het bericht dat tram 7 mogelijk zou verdwijnen. Jong, oud, mensen met een beperking, schoolgaande jeugd, mensen die werken in de stad of tot aan het MAS gaan,… Iedereen geeft het belang aan van hun tram 7. Dat bewijst ook het aantal mensen die onze petitie reeds hebben getekend. Het is dan ook de oudste tramverbinding van Mortsel met Antwerpen en passeert o.a. de Nationale Bank, de Meir, de Boerentoren, tot aan het Eilandje. Modal shift: wie gelooft die mensen nog? Niemand gaat ontkennen dat we in Vlaanderen en ook hier in Mortsel met mobiliteitsproblemen zitten. De Vlaamse regering heeft de modal shift, de ambitie om tegen 2030 iedereen op een duurzame manier te verplaatsen en dus 50% duurzame vervoersmiddelen te realiseren, vooropgesteld. Als er dan plannen zijn om het openbaar vervoer te verminderen en bepaalde lijnen af te schaffen, dan gaan we er niet geraken. Er moet extra geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer, in frequentie, in lijnen, in meer plekken die bediend kunnen worden. Overstappen als doodsteek voor het openbaar vervoer Als we nu horen dat men zegt dat overstappen de nieuwe realiteit is, dan vinden wij dit een zorgwekkende uitspraak. Wat met mensen die minder goed te been zijn, mensen met een buggy? Gaan we aan hen vragen om over te stappen aan de halte Harmonie? Diegenen die deze plannen maken, zijn wereldvreemd! Blijkbaar interesseert het de beleidsmakers geen zier. Ondertussen zit Lydia Peeters, de zogenaamde Vlaamse minister van mobiliteit (ja, die van het drukken met de elleboog op de oversteekknopjes) in een vliegtuig tussen Brussel en Antwerpen... om duidelijk te maken in welke richting de 'modal shift' voor haar moet gaan waarschijnlijk?