Bomen of bedrog?

09 Oktober 2015

In de brochure en op de website van het project 'Brialmont ? wonen aan het fort' vinden we beelden waarbij de toekomstige bewoners een direct uitzicht zouden hebben op de fortvijver. Is dit in Mortsel, zul je je terecht afvragen? In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan van het Stadsplein van 4 mei 2009 wordt onder artikel 7 de bestemming van de zone, tussen de huidige parking achter het gemeentehuis langsheen de Dosfellei ?waar deze drie gebouwen dus gaan komen- en de vijver, beschreven als volgt: "Deze zone is bestemd voor de aanleg van een groenscherm van hoog- en laagstammige streekeigen bomen, struiken en heesters. Eventuele bestaande vegetatie dient zoveel mogelijk behouden te worden. In deze zone kan eveneens een fiets- en wandelweg aangelegd en in stand gehouden worden." Maar wat zien we in de reclame voor de appartementen? Ofwel verdwijnen de bomen en struiken ofwel worden potentiële kopers bedrogen, het kan maar één van beide zijn. We vinden het onbetamelijk dat het stadsbestuur hieraan zijn medewerking verleent en de vastgoedsector blijkbaar vrij spel geeft. Waar is bovendien in dit project, dat gerealiseerd wordt op grond van de gemeente, het engagement van het bestuur om ervoor te zorgen dat er in elk groot project ook een aandeel sociale woningen worden voorzien? Nul komma nul!