Bezwaarschrift KMO-zone

22 Juni 2023

"Deze KMO-zone is een gemiste kans voor de buurt" - Michiel Hubeau, Gemeenteraadslid

👉 UPDATE Dankzij de vele bezwaren en opmerkingen uit de buurt werd de vergunning geweigerd. Bedankt! Nu gaat het stadsbestuur hopelijk in gesprek met de buurt om deze zone van een nieuwe bestemming te voorzien.

De KMO-zone zal zorgen voor heel wat extra verkeer in een wijk die nu al druk is. De ontsluiting van deze KMO-zone via de Rode Leeuwlaan en de Deurnestraat zal zorgen voor gevaarlijke situaties, zeker voor het drukke fietsverkeer op een fietspad in erbarmelijke staat. Door deze ontwikkeling verliest de wijk de kans om een stuk van die zone te ontharden en te vergroenen, of om het stukje Zilverbeek dat nu in kokers onder de grond stroomt opnieuw zichtbaar te laten stromen.

Daarom hebben we vanuit Groen Mortsel beslist om een bezwaarschrift in te dienen. Ook jij kan dat doen als je dit project liever niet ziet komen. We stellen ons bezwaarschrift ter beschikking dat je kan invullen en indienen. Om in te dienen moet je ten laatste 23 juni je bezwaarschrift indienen.

👉 online via het omgevingsloket (via online aanmelden)

👉 Via mail naar [email protected]

👉 via brief naar het College van Burgemeester en Schepenen, 
Stadsplein 22640 Mortsel

 Het voorbeeldbezwaarschrift vind je hier 

Deel de oproep met je buren, straat, buurtWhatsApp, ...

Voor vragen kan je terecht bij [email protected]