Bevoegdheidsverdeling nieuw college: Vertrouwen ze mekaar wel ?

25 December 2018

Bevoegdheidsverdeling nieuw college: Vertrouwen ze mekaar wel ?

Mortsels college: bevoegdheidsverdeling wordt bevoegdheidsversnippering.  Op de valreep (kerstavond) heeft het toekomstige Mortselse bestuur (N-VA, Sp.a en Open-VLD, 15 op 29 zetels) de schepenen en hun bevoegdheden bekend gemaakt. Groen Mortsel dat met 8 verkozenen in de oppositie zal zetelen is meteen kritisch : “De bevoegdheidsverdeling in het college laat een enorme versnippering tussen de verschillende politieke partijen zien en dat is niet is goed voor een efficiënt bestuur. Het lijkt erop dat ze mekaar niet vertrouwen”, zegt Walter Duré, lijsttrekker voor Groen Mortsel tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en voorzitter van de gemeenteraad tussen 2006 en 2012.Zo bijvoorbeeld wordt het hele sociale luik verdeeld tussen twee schepenen van twee partijen. Gitta Vanpeborgh (Sp.a) krijgt de OCMW-bevoegdheden maar moet welzijn, armoedebestrijding en sociale tewerkstelling afstaan aan Goele Custers (N-VA). “Zelfs integratie en inburgering worden over die twee schepenen verdeeld, wat totaal onlogisch is”, zegt Duré.Alles wat met grondgebiedzaken te maken heeft en dus belangrijk is voor het klimaatbeleid wordt zelfs tussen 4 uitvoerende mandatarissen van de 3 verschillende partijen verdeeld : de burgemeester (N-VA) heeft openbare werken, Steve D’hulster (Sp.a) klimaat en mobiliteit, Livia Moureau (Open-VLD) ruimtelijke ordening en stedenbouw en Koen Dehaen (NV-A) stadsprojecten. “Wie moet waarover aangesproken worden ? Zo worden besluitvorming en verantwoordelijkheid zowel voor de gemeenteraad als de Mortselse burger alles behalve transparant”, zegt Walter Duré. “We kijken uit naar de bekendmaking van het bestuursakkoord op 8 januari en zullen objectief oordelen : wat goed is krijgt onze steun. Wat we niet goed vinden keuren we af en krijgt een alternatief voorstel van ons. Maar deze bevoegdheidsvernippering is alvast geen goed nieuws voor Mortsel en kan niet op onze goedkeuring rekenen”, aldus nog Walter Duré.Walter DuréLijsttrekker Groen Mortsel