Een nieuwe woonwijk op de werf: wat is er mogelijk?

24 April 2018

Een nieuwe woonwijk op de werf: wat is er mogelijk?

Groen heeft altijd gepleit om met de locatie van de oude werf creatief om te springen en uit te gaan van wat de site te bieden heeft en wat de noden zijn van de buurt. Dit is de essentie van wat men een ecowijk noemt naast de noodzakelijke duurzaamheidseisen en keuze voor gemeenschappelijke functies. Zo zouden wij, in plaats van alles af te breken en te verwijderen in de bouwzone, o.a. uitgaan van volgende elementen: De magnolia en de vijf platanen, zoals te zien op de foto, behouden. De werkplaatsen, of toch zeker een deel ervan, kunnen voor de bewoners dienst doen bvb als fietsstalling, als werkplaats, gemeenschappelijke wasplaats, als parkeerplaats voor een deelauto, ... Het lijkt ons toekomstgericht ook belangrijk om de mogelijkheid open houden voor een doorsteek naar de Christus Koninglaan in het vooruitzicht dat een overwelving van de spoorweg tot voorbij de Molenstraat gerealiseerd zou worden. Dat er een bewonersvergadering werd georganiseerd voordat de plannen verder worden uitgewerkt kunnen we alleen maar toejuichen. We zijn benieuwd of dit een eerste stap wordt naar een creatieve en toekomstgerichte aanpak van dit project.