Wim Jacobs over Open Landschap Gasthuishoeven: "Het zou hier een ideale mix kunnen zijn van landbouw, recreatie en natuur voor alle Mortselaars'"

25 Februari 2022

Wim Jacobs over Open Landschap Gasthuishoeven:

Als je de brug van de Krijgsbaan naar beneden rijdt richting luchthaventunnel, zie je op je rechterkant een grote open ruimte liggen, die langs de spoorweg en de fietssnelweg zich uitstrekt tot Boechout. We trokken met Wim Jacobs doorheen dit Open Landschap Gasthuishoeven. Wim Jacobs is bio-ingenieur en grote vogelliefhebber. Hij tekende enkele jaren geleden een heel plan uit om het maximale uit deze open ruimte te halen. Wim, waarom ben je zo verknocht aan dit Open Landschap tussen fort 3 in Borsbeek en het Sportlandschap? Er zijn hier heel wat vogels te spotten. Elk jaar kan je duizenden vogels zien passeren tijdens de herfsttrek. Door de natuurlijke trechter van open ruimte komen heel wat vogels samen boven Gasthuishoeven. Het blijft een spectaculair schouwspel, ook al verminderen de aantallen en verschillende soorten vogels.  Enkele jaren geleden stelde je een plan op om de natuur meer kansen te geven. Wat is jouw visie op dit gebied en hoe zou je het vorm geven? Je zou hier een ideale mix kunnen realiseren van landbouw, natuur en recreatie. In mijn visie zou ik hier volop inzetten op korte keten landbouw, liefst op een bio-intensieve teeltmanier. De producten kunnen dan op lokale markten vlakbij verkocht worden en evengoed is hier ruimte voor zelfplukinitiatieven. Door een grotere variatie zou je hier tientallen initiatieven kunnen opstarten en kunnen verschillende boeren hier aan de slag. Het biedt een ideale mix van lokaal voedsel, respect voor de natuur, mogelijkheden voor zachte recreatie (stappen, joggen, fietsen, vogelspotten, ...). Op die manier wordt Gasthuishoeven terug toegankelijk en aantrekkelijk voor elke Mortselaar. Zorgt de huidige intensieve landbouw voor problemen? Toch wel. De veelvuldige bemesting zorgt voor belasting van het watersysteem en de bodem. Hierdoor is de waterkwaliteit niet optimaal, komt de waterbufferende functie in het gedrang en is er weinig plantenrijkdom. Hierdoor zie je hier veel minder verschillende vogels dan een paar jaar geleden. Het belang van waterbuffering is heel belangrijk, want zware regen zal meer voorkomen door klimaatverandering. De verschillende waterstroompjes doorheen het landschap duiden op de belangrijke bufferende functie. Door intensieve landbouw wordt de bodem platgedrukt waardoor het water er bijna niet in doorsijpelt. Bij hevige neerslag wordt het water nu te snel afgevoerd richting Borsbeek en Deurne, gelukkig dat het Fort 3 van Borsbeek nog wat extra water kan bufferen. Door de overbemesting denk ik trouwens dat we moeten overwegen om een aantal stukken van het landschap om te zetten in bos. De juiste boomsoorten kunnen overleven ondanks de bemeste bodem, zorgen voor waterbuffering, kunnen de bodem weer herstellen en leveren koelte en extra natuur in het landschap. Ook langs de Fortloop en Koude Beek zou ik stroken bos creëren, omdat een bosstrook het beste om kan met het buiten de oever treden van deze stromen bij een hevige regenval. Wat zijn de mooiste dingen die je al gezien hebt in het open landschap? Als vogelliefhebber geniet ik erg van de vogeltrek en zeldzame vogels. Tot voor kort zag je hier patrijzen, prachtig, maar helaas zijn die hier nu niet meer te spotten. Ook de kievitjongen zijn zalig om te bewonderen, maar opnieuw zien we die aantallen kelderen. Dankzij goede afspraken en goed natuurherstel hoop ik dat we die aantallen terug omhoog krijgen. De rode wauw vind ik ook prachtig om te zien, en die zien we jaar na jaar opnieuw meer en meer.  Een positieve noot om op te eindigen, maar ik hoop toch vooral dat er de komende jaren meer aandacht gaat naar Gasthuishoeven zodat de mogelijkheden ten volle benut worden.     Michiel Hubeau, raadslid van Groen Mortsel en begaan met natuur, milieu en klimaat: "De plannen en visie die Wim uittekent, zijn erg aantrekkelijk. Een goede combinatie van landbouw, natuur en recreatie is ideaal voor dit gebied - het enige grote stuk open ruimte in Mortsel. Wij vragen het bestuur uitdrukkelijk om er meer aandacht aan te besteden. Onze Groen fractie is dan ook gekant tegen de plannen voor een busstelplaats op de plek van het oude basebalveld waarmee 1,4 hectare (ongeveer twee voetbalvelden) open ruimte verhard zou worden. Het is teleurstellend dat ons stadsbestuur hier geen negatief advies voor gaf. In het sportlandschap is al veel geïnvesteerd - en dit niet allemaal met respect voor de omgeving - maar nu is het dringend tijd voor de rest van het landschap in Gasthuishoeven. Ik geloof absoluut dat landbouw, natuur en recreatie met mekaar kunnen verzoend worden maar daar moeten wel inspanningen voor geleverd worden. Voor mij kunnen landbouwers dan echte 'landschapsbouwers' worden die zowel voedsel als een prachtig landschap voor Mortsel produceren!"