Waar kunnen we elkaar nog ontmoeten? Stad Mortsel geeft veel troeven uit handen.

06 Maart 2022

Waar kunnen we elkaar nog ontmoeten? Stad Mortsel geeft veel troeven uit handen.

Het ontbreekt het huidig stadsbestuur niet aan ambitieuze projecten Halfweg tussen twee gemeenteraadsverkiezingen, is het tijd om een balans te maken. Gemeenteraadslid Peter Mous nam zijn fiets en reed langs een paar van die projecten. Hij ontmoette onderweg wat collega-gemeenteraadsleden. We delen hun bezorgdheden met jullie.   Eerste halte: Walter Duré wacht Peter op in het centrum van 'Mortsel Dorp':  De site Lepelhof ligt er al jaren verwaarloosd bij. De nieuwe eigenaar (De Ideale Woning) en het Stadsbestuur geraken het niet eens over de plannen. Het gebrek aan dialoog tussen de partijen zorgt voor stilstand. De site Lepelhof is uitgegroeid tot een schandvlek voor Mortsel. Het verenigingsleven is uit Mortsel Dorp weggetrokken wegens gebrek aan gemeenschapsruimte. Groen is er altijd voorstander van geweest dat de Stad dit gebouw zou kopen: gemeenschapsruimte is van groot belang in dichtbevolkt gebied. We hebben ook steeds gepleit om de buurtbewoners actief te betrekken bij de plannen voor deze belangrijke plaats. Het stadsbestuur is hierin erg tekortgeschoten.    Peter rijdt een eindje verder naar De Meerminne. Keer op keer verslikt het bestuur zich daar in z'n eigen plannen. Bouwaanvragen die de regels overtreden, zorgen er ook hier voor dat de boel stilligt.     Vlakbij vindt Peter de site van het vroegere recyclagepark aan de Sint-Benedictusstraat. Hier zijn plannen voor een nieuwe woonwijk. Groen is er voorstander van dat het hier echte innovatieve Eco-wijk wordt.   Peter passeert nog even de huidige bibliotheek in de Eggestraat. Benieuwd wat er met de gronden gaat gebeuren de bib verhuist naar het nieuwe stadhuis. Komt er een project met oog op de leefbaarheid van de buurt? Om op te volgen.   Op een volgende halte staan Nadia Saouti en Jitse Born Peter op te wachten. Nadia kent de voormalige kleuterschool ‘De Perenpit’ in de Van Peborghlei erg goed. Hier wordt nu Edwardshof gebouwd. Ondanks aandringen van onder andere Nadia, gesteund door vele buurtbewoners, komt ook hier zo goed als  geen gemeenschapsruimte.   Walter fietst de laatste kilometers weer even mee met Peter. Beide heren keren terug richting stadhuis. De bestemming van 't Parkske zal na de voltooiing van het stadhuis een grondige verandering ondergaan. Behouden we daar gemeenschapsruimte en groen of moeten die wijken voor bouwprojecten? Groen weet alvast wat kiezen...  Na de fietstocht hebben Peter en Walter wel zin in een pintje. Ze beëindigen de tocht aan het zwembad. Een mooie plek die veel mensen van Mortsel en omstreken kennen, goed bereikbaar en in het groen. Maar wat hadden ze hier graag in een cafetaria gezeten. Niet zo lang geleden was die een ontmoetingsplaats voor mensen die wachtten terwijl hun kinderen aan het zwemmen waren of zich amuseerden in de speeltuin. De keuze om ze te vervangen door wat automaten, is onbegrijpelijk.  Een korte conclusie van deze tocht door Mortsel: de uitverkoop van eigendommen van de Stad moet stoppen. Waar je als stad de kaarten in handen hebt om voor toekomstgerichte projecten te gaan, mag je ze niet zomaar uit handen geven aan privé-initiatief dat voor korte-termijn winst kiest. Groen pleit voor zeer strikte opvolging van deze projecten, en een maximale betrokkenheid van de buurtbewoners.