Elk verkeersslachtoffer is er één teveel

24 April 2018

Elk verkeersslachtoffer is er één teveel

Bij ‘vierkant groen’ krijgen fietsers in alle richtingen tegelijk groen licht op een kruispunt terwijl alle autoverkeer stilstaat Eind vorig jaar vielen er in Antwerpen vier fietsslachtoffers. Maar ook Mortsel bleef niet gespaard. Op zaterdag 16 december 2017 werd een fietsster aangereden op het kruispunt van de Eggestraat en Krijgsbaan. Deze vrouw, inwoonster van onze stad, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar ze begin maart 2018 overleed. Groen wenst zijn medeleven te betuigen aan de familie bij dit tragisch overlijden. Raymond Boudewijns van de Groene fractie interpelleerde n.a.v. dit trieste ongeval in de Gemeenteraad van januari ll met de vraag om in Mortsel de kruispunten conflictvrij te maken. De burgemeester antwoordde dat alle kruispunten op de gewestwegen door het Agentschap Wegen en Verkeer worden onderzocht. Hij lichtte uitgebreid toe welke inspanningen het stadsbestuur doet voor de verkeersveiligheid. We waarderen met Groen de initiatieven die hieromtrent genomen worden. Het moge duidelijk zijn: als het gaat om mensenlevens sparen, tellen partijgrenzen niet. Toch deze bedenking: de voorstellen ter verbetering van de veiligheid voor de zwakke weggebruikers worden ten vroegste in juni verwacht. Wij vragen ons af of dit echt niet sneller kan.  Zeker voor het betreffende kruispunt, waar de onduidelijke lichtenregeling juist voor extra risico’s zorgt.