Stratenloop is essentieel in Mortsel-Dorp

23 September 2013

PERSMEDEDELING van Groen-Mortsel ? 19 september 2013 Stratenloop op het Stadsplein in plaats van in Mortsel-dorp : de sfeer in het dorp en de inkomsten voor handelaars en foorkramers in Mortsel-dorp zijn niet belangrijk voor het Mortselse stadsbestuur. Groen-Mortsel is het niet eens met het feit dat de jaarlijkse "stratenloop",  die al bijna 15 jaar aan de vooravond van de jaarmarkt in Mortsel-dorp in de straten van het dorp doorgaat, door het huidige bestuur vanaf dit jaar georganiseerd wordt op het Stadsplein. 

"We zijn voor zo veel mogelijk activiteiten op het nieuwe Stadsplein dat we zelf mee realiseerden, maar de stratenloop moet in Mortsel-dorp blijven" zegt Walter Duré, voorzitter van Groen-Mortsel. 

Al 15 jaar lang lopen kinderen, jongeren en volwassenen een race in de straten van Mortsel-dorp. Hierdoor bruist het dorp. Bewoners  hangen uit hun raam of zetten hun stoeltje voor hun huis om de lopers te zien. Het terras en de zalen van het centraal café in Mortsel-Dorp lopen vol. Nadien gaan velen naar de kermis in Mortsel-dorp.

Nu wordt de stratenloop onder de nieuwe naam  "Mortsel Loopt" op het Stadsplein georganiseerd en losgekoppeld van jaarmarkt en kermis in Mortsel-dorp.  "Wij zijn absoluut niet tegen activiteiten op het Stadsplein, maar niet ten koste van evenementen elders. Meer leven in de wijken en in het dorp zijn toch een prioriteit voor het huidige bestuur ?"zegt Walter Duré, voorzitter van Groen-Mortsel. "De stratenloop hoort samen met de kermis en de jaarmarkt in Mortsel-dorp. Door dit van mekaar los te koppelen wordt de sfeer in het dorp gebroken en derven handelaars en foorkramers in Mortsel-dorp inkomsten". Bovendien vergt de organisatie "Mortsel Loopt" op het Stadsplein veel geld en energie van stadsdiensten en politie. "Een min voor de sfeer in het dorp, een min voor inkomsten van handelaars en foorkramers in het dorp en een min voor de stadskas", aldus nog Walter Duré. 

Het stadsbestuur stelt dat de reden hiervoor ligt in het feit dat de vroegere "stratenloop" uit zijn voegen barstte en niet meer mogelijk was in de smalle straten van het dorp. "Niet waar", zegt Walter Duré. "De laatste 5 jaar schommelde het aantal deelnemers tussen 1.168 in 2008 en 1.092 in 2012. Tenzij het Mortsels stadsbestuur de ambitie koestert om de Olympische Spelen in Mortsel-dorp te organiseren, is de stratenloop in het dorp perfect mogelijk". 

Walter Duré
Gemeenteraadslid en voorzitter GROEN Mortsel
[email protected]