Weten zij die mogen gaan stemmen, dat ze mogen gaan stemmen?

24 April 2018

Weten zij die mogen gaan stemmen, dat ze mogen gaan stemmen?

Participatie voor álle Mortselaars. Daar gaat Groen Mortsel voor. Inwoners moeten veel meer en veel vroeger de kans krijgen om bij het beleid betrokken te worden, moeten veel meer het gevoel krijgen dat ze mee mogen bouwen aan de plek waar zij wonen. Sterk inzetten op participatie betekent ook voldoende aandacht hebben voor de noden van de minderheden in onze samenleving. Het betekent krachtdadig uitsluiting durven aanpakken. Groen Mortsel wil gaan voor een stad waarin iedereen zich thuis kan voelen. In oktober trekken we opnieuw naar de stembus voor gemeenteraadsverkiezingen. Ook niet-Belgische inwoners van Mortsel kunnen dan, indien ze zich tijdig als kiezer laten registreren, hun stem uitbrengen en mee bepalen wie de plek waar zij wonen zal besturen Maar weten deze Mortselaars dat wel voldoende? Cijfers doen vermoeden van niet. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen bleef het aantal registraties van niet-Belgen steken op 10% van de potentiële kiezers, waarmee we onder het Vlaamse gemiddelde blijven. Wat de vraag doet rijzen: worden niet-Belgen in Mortsel wel voldoende (en via de juiste kanalen) gesensibiliseerd om gebruik te maken van hun stemrecht? In de gemeenteraad van februari legde onze fractie dit onderwerp op tafel. Waarom niet deze burgers persoonlijk aanschrijven (wat blijkbaar werkt want in Edegem kwam men hierdoor aan 18%)? Of waarom niet hen persoonlijk uitnodigen op een informatieavond hierover. Het bestuur leek wel oren te hebben naar onze ideeën en heeft beloofd dit in ieder geval verder te onderzoeken.