Stad Mortsel vol/verhardt: bouwen in natuurgebied

18 Juni 2022

Stad Mortsel vol/verhardt: bouwen in natuurgebied

Ondanks protest van de omwonenden en Groen Mortsel wil Stad Mortsel in de Anna Van Hoornstraat een stukje dat nog maar enkele jaren geleden mee opgenomen was in de erkenning van Klein Zwitserland als natuurreservaat nu toch echt bebouwen. In 2019 werd Klein-Zwitserland erkend als natuurreservaat na adviezen van verschillende instanties. Zowel buurtbewoners als Groen Mortsel vroegen aanhoudend aan het stadsbestuur om dat stukje aan de rand te integreren in het natuurreservaat of toe te voegen aan de tuin van Hoeve Dieseghem. Maar de stad blijft halsstarrig weigeren en vroeg en kreeg van minister Zuhal Demir toelating om dit perceel terug uít het natuurreservaat te halen. Met als gevolg een verkavelingsaanvraag in mei 2022 zodat er een alleenstaande woning op kan gebouwd worden.  Natuur en cultuur Op dit perceel begint de "aanzet" van de berm, een buffer voor Klein Zwitserland. Door de variatie in het reliëf komen verschillende planten en dieren aan hun trekken. En niet te vergeten dat er een aantal bomen zullen moeten verdwijnen voor deze verkaveling, terwijl dat net onze natuurlijke airco's en luchtfilters zijn die mensen gezond houden. Heel wat natuurwaarde dus, in tegenstelling tot wat het stadsbestuur beweert. Daarnaast is het stuk grond ook al jaar en dag onbebouwd gebleven en zo deel van het beschermde "monument met omgeving" dat Hoeve Dieseghem is. De stad zou perfect kunnen beslissen om dit lapje grond toe te voegen aan de tuin van de Hoeve zodat het zicht en beleving rond het monument nog kan opgewaardeerd worden. Natuurgebied bebouwen: beschamend! We willen niet beweren dat elk leeg perceel vanaf nu braak moet blijven liggen. In goed gekozen en afgebakend woongebied mag er nog gebouwd worden als het doordacht is. Maar er is géén plaats voor een vrijstaande woning in een stuk natuur tegen het enige natuurgebied van Mortsel! Dat de stad Mortsel dit perceel aan Klein Zwitserland niet ongerept wil bewaren of toevoegen aan de tuin van Hoeve Dieseghem, dat begrijpt Groen Mortsel voor geen vierkante centimeter.