Overwinning voor Groen en de buurt

31 Augustus 2022

Overwinning voor Groen en de buurt

"We zijn heel blij en vooral opgelucht dat dit stukje natuur behouden blijft"

Geen verkaveling naast Klein-Zwitserland en Hoeve Dieseghem

Goed nieuws voor het Mortsels natuurgebied Klein-Zwitserland. Want het stadsbestuur komt terug op haar voornemen om een stukje ervan te verkavelen zodat het bebouwd kan worden. Voor Groen-raadslid Michiel Hubeau is het een overwinning. "Blij dat we samen met de buurtbewoners het stadsbestuur tot andere inzichten hebben gebracht", zegt Michiel. 

In juni was er onrust in de buurt van de Dieseghem Hoeve door de lopende verkavelingsaanvraag om vlak naast Dieseghem Hoeve en Klein-Zwitserland in de Anna Van Hoornstraat een nieuwe woonst te realiseren. Groen ging rond in de buurt met een voorbeeldbezwaarschrift en de oproep om tegen de aanvraag in bezwaar te gaan. Zowat iedereen van de buurt was het oneens met het initiatief van het stadsbestuur om dit stukje met waardevolle natuur en omgeving te bebouwen. De oproep om bezwaar in te dienen was een succes met 88 ingediende bezwaren, waaronder ook van enkele organisaties die de natuur een warm hart toedragen én een negatief advies van de Mortselse GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening). Uiteindelijk werd half augustus beslist om de aanvraag in te trekken en wordt dit stukje natuur behouden.

"We zijn heel blij en vooral opgelucht dat dit stukje natuur behouden blijft" reageert Groen raadslid Michiel Hubeau. "We hebben heel wat moeite gedaan om de buurt te informeren en het stadsbestuur te overtuigen. Uiteindelijk is het dankzij de luide stem van Groen en de buurt dat we dit stukje natuur hebben kunnen redden. Tijdens de rondgang in de buurt kwamen we te weten dat er heel wat mooie diersoorten voorkomen op dit stukje groen, zoals vleermuizen, gaaien, zwartkoppen, bosuilen, egels en eekhoorns en dat het een belangrijke natuurbuffer vormt tussen Klein-Zwitserland en de woonwijk. Dat het stadsbestuur dit stukje natuur perse wilde verkavelen was voor ons en vele anderen echt te gek voor woorden. Maar eind goed al goed."