Oosterweeldossier: begeeft de Vlaamse overheid zich in de illegaliteit? Open brief aan de Vlaamse parlementsleden,

06 Oktober 2013

Geachte Volksvertegenwoordigers, Zoals u allen weet moet men in de politiek wat kunnen verdragen. Maar in het Oosterweeldossier dreigt een grens overschreden te worden: de grens van de democratische rechtsstaat. U en ik worden gepasseerd en de wetgeving op de koop toe.Ik richt deze brief aan u in persoonlijke naam. Als burgemeester moet ik waken over de levenskwaliteit in Zwijndrecht. De gemeente wordt doorsneden door de E17 en de E34, wat leidt tot een slechte luchtkwaliteit, permanent lawaai en veel verloren ruimte. Het Oosterweeldossier heeft hier in Zwijndrecht een grote impact. Ik ben daarover zéér bezorgd maar wacht, net zoals u allen, het plan-milieueffectenrapport af. Daarin wordt de impact van de alternatieven onderzocht (ook voor Zwijndrecht). Op basis van die informatie kan met kennis van zaken een beslissing genomen worden. Pas dan is er een project dat verder uitgewerkt kan worden. Zo schrijft de Europese en Vlaamse wetgeving het voor. Dat is ook logisch: eerst onderzoeken en dan beslissen. Tot daar is iedereen het eens, niet?

In De Standaard van 26 september schetst journalist Peter De Lobel echter hoe men nu al bezig is met de technische voorbereiding van een nieuwe aanbesteding voor de uitvoering van de werken op Linkeroever. De referentieplannen voor Linkeroever uit 2004, pre-Noriant, zouden vanonder het stof gehaald worden en technisch gefinetuned. Het milieueffectenrapport is slechts een 'horde' die genomen moet worden om voort te gaan met wat vooraf al beslist was. Dit bevestigt onze ervaring. Zopas nog nodigde de BAM zichzelf uit voor drie besprekingen met het Zwijndrechtse schepencollege. Men wenste nu, vier jaar na datum, onze opmerkingen op de bouwaanvraag van 4 mei 2009 voor de Oosterweelverbinding (met Lange Wapper) te bespreken. Het college heeft laten weten dat we niet op deze besprekingen wilden ingaan, want het is niet correct: omdat er nog geen beslissing over het tracé mag zijn vooraleer het plan-MER afgerond is; omdat de nodige gegevens uit het MER er nog niet zijn en we dus nog niet met kennis van zaken kunnen oordelen; omdat de bouwaanvraag van destijds niet meer aan de orde is; omdat sedertdien de inzichten, kennis en mogelijkheden verder geëvolueerd zijn; ... .De Vlaamse regering gaat haar boekje flink te buiten: de wettelijke procedures worden slechts pro forma gevolgd en ondertussen zet men alles in op de blind genomen beslissing-die-er-nog-niet-mag-zijn. Hoe kan het dat u - volksvertegenwoordigers die de regering moeten controleren - niet bij machte blijkt dit te keren en dat informatie voor u wordt achtergehouden? Hoe kan het dat zelfs Europa voor schut gezet wordt? Iedereen die meewerkt aan of vertrouwt op de MER-procedure wordt daardoor met de billen bloot gezet. Wat zijn adviezen van een gemeentebestuur of inspraakreacties nog waard, wat baat al dat studiewerk, als de beslissing genomen is? Waarom worden er in afwachting geen andere maatregelen genomen zoals het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel?Mag ik stellen dat de Vlaamse regering zich in de illegaliteit begeeft? Dit is zeer ernstig, maar misschien nog erger is de vaststelling dat de Vlaamse regering duidelijk al lang niet meer bezig is met het nastreven van een goede oplossing. Dit maakt mij bijzonder kwaad als burgemeester van een gemeente die haar portie vervuiling ruimschoots draagt en wederom zal moeten slikken.Kan ik rekenen op u, volksvertegenwoordigers, om uw rol op te nemen en deze gang van zaken een halt toe te roepen; om volledige en open informatie te eisen; om het MER af te wachten, te bestuderen en een beslissing op grond dáárvan af te dwingen en, vooral, om het belang van de bevolking voorop te zetten?

 

André van de Vyver, burgemeester Zwijndrecht