Nieuwjaarstoespraak voorzitter Groen Mortsel

07 Maart 2012

"Een toekomst met veel minder olie zou wel eens veel aangenamer kunnen zijn dan een toekomst met een overvloed aan olie". Dat is alvast de overtuiging

van de transitiebeweging die een levenswijze zonder olie nu reeds in de praktijk wil brengen: lokaal handelen waar het kan, regionaal en mondiaal met respect voor mens en milieu. Zo droom ik ook over Mortsel. Aan de vooravond van een nieuwe legislatuur is het goed om te dromen. Wat kan de toekomst van Mortsel zijn?

 

Mortsel, met zijn
uitgebreid aanbod aan scholen, winkels, werkgelegenheid, en nog open
ruimte, heeft alle troeven om een ecologische stad te worden. Dat is
ook de reden waarom jonge gezinnen en ook oudere mensen bewust kiezen
om in Mortsel te komen wonen. Je kan hier goed leven zonder eigen
auto, want binnen wandelafstand vind je wat je nodig hebt. Wist je
dat als je alle tijd optelt die je aan een eigen wagen besteedt om
hem te kunnen kopen, te onderhouden en ermee te rijden je aan een
gemiddelde snelheid komt van 6 km per uur? In Mortsel heb je de luxe
dat het zonder auto kan. Bovendien heb je een uitgebreid aanbod aan
openbaar vervoer waarmee je in een wip in Antwerpen, Lier of Brussel
bent.

 

Ik droom ervan dat
die troeven van Mortsel nog beter gezien zouden worden, nog beter
gekoesterd en versterkt. De voorbije 11 jaar heeft het
gemeentebestuur, met Groen in de coalitie, reeds fantastisch werk
geleverd, maar er zijn ook tekorten en bedreigingen. Er is nood aan
nieuwe oplossingen voor de problemen ipv de oude recepten. Ik geef
drie voorbeelden:

 

 • Mobiliteit.
  Als het masterplan 2020 met de R11bis zou uitgevoerd worden, worden
  drie van de vier belangrijkste groene longen in Mortsel ernstig
  aangetast: de berm, Klein Zwitserland en de Koude Beekvallei aan de
  luchthaven. De bedreiging gaat niet zozeer uit van het project op
  zich, want dat is nog niet aan realisatie toe gezien de gigantische
  technische, financiële en juridische problemen die nog lang niet
  opgelost zijn, maar veeleer van de tweedracht die gezaaid wordt. "Er
  moet toch iets gebeuren?" wordt veel gezegd. "Waarom graven ze
  geen tunnel onder Mortsel door?" hoor je ook veel. Gelukkig is er
  ook de nuchtere reactie van omwonenden die hun krachten gebundeld
  hebben in het comité R11mis. Terecht stelt het comité dat het geld
  niet moet gaan naar nieuwe autostrades, maar naar de alternatieven
  voor gemotoriseerd wegverkeer: vervoer per spoor en per boot,
  openbaar vervoer, degelijke fietspaden. M.a.w. minder vrachtwagens
  en auto's ipv meer. Mortsel is dus een deel van de oplossing.
  Volgens het eerste masterplan voor Antwerpen zou volgend jaar de
  tram naar Kontich al klaar moeten zijn. Dit wordt alsmaar
  uitgesteld, o.a. omdat je een Euro maar één keer kan uitgeven. Wij
  zeggen dus: kies niet voor de oplossingen uit het verleden waardoor
  de bevolking het slachtoffer wordt van de wet van behoud van ellende
  (als je investeert in wegen krijg je nog meer auto's) maar geef
  nu voorrang aan de alternatieven!

 

 • Ruimtelijke
  ordening
  . In de ruimtelijke planning van het Vlaamse gewest werd
  de site van Gevaert 4 aan de Krijgsbaan voor 3/4e
  omgevormd tot woongebied, volledig in tegenspraak met het ruimtelijk
  structuurplan van Mortsel. Ingrid heeft de meerderheid kunnen
  overtuigen om hiertegen in beroep te gaan, wat er gelukkig heeft toe
  geleid dat dit plan voorlopig is afgevoerd. Bedrijvenzones dicht bij
  bewoning biedt mogelijkheden tot korte verplaatsingen te voet of met
  de fiets. Dit geldt ook voor de overige sites van Agfa. Door de
  technologische evolutie zal dit bedrijf de komende 10 jaar versneld
  veranderen. Nieuwe invullingen zullen noodzakelijk worden. Ook hier
  moet dus verder gedacht worden dan het gewin op korte termijn.
  Bedrijvigheid moet blijven ipv alles te verkavelen. Een
  toekomstgerichte ruimtelijk ordening zorgt namelijk voor nabijheid,
  waardoor er veel minder verplaatsingen nodig zijn!

 

 • Open ruimte.
  De druk op de resterende open ruimtes in Mortsel is immens,
  uiteraard omwille van de ideale ligging. Boerderij Liekens, een
  strijd die al 20 jaar bezig is. RUP Ter Linden, waar zonder Groen in
  de meerderheid nu beslist zou zijn dat er op het speelterrein achter
  de skateramp gebouwd zou worden. Elk van de 11 wooneilanden van
  Mortsel, zoals beschreven in het Gemeentelijk Ruimtelijk
  Structuurplan, heeft nood aan en recht op open ruimte. Een blijvende
  bekommernis van Groen!

U begrijpt, beste
mensen: een Groene partij in Mortsel blijft dus hoogst nodig om
toekomstgerichte oplossingen uit te werken ipv de oude recepten te
blijven toepassen. Ik heb het dan nog niet gehad over de
woningproblematiek, waar Groen een uitgesproken visie heeft om zoveel
mogelijk het bestaande patrimonium te gebruiken en te verbeteren ipv
alleen maar aan nieuwbouw te doen, en ook niet over de besteding van
de gelden, waar ook op een andere manier keuzes moeten gemaakt
worden, over de organisatie van inspraak en betrokkenheid van de
Mortselaar, over milieuzorg, enzovoort.

Besluit: alleen met
een sterke groene partij zal het goed wonen blijven in Mortsel met
een kleine ecologische voetafdruk. Want Groen werkt voor iedereen.
Daarom doe ik een vurige oproep aan U allen om deze dromen mee waar
te maken.

Ten slotte wil ik
reeds aankondigen dat we op vrijdag 27 april, terug hier in de
Kaleidoscoop, een feest organiseren ter gelegenheid van 30 jaar
Agalev-Groen in Mortsel: 22 jaar Agalev en 8 jaar Groen!.

Arnold Van Hove