15 jan 2020

Nadia Saouti dient namens Groen Mortsel bezwaarschrift in over woonproject De Perenpit

Hieronder de integrale tekst van het bezwaarschrift dat Groen raadslid Nadia Saouti indiende.

 

Ik dien bezwaarschrift in n.a.v. het openbaar onderzoek rond het woonproject op voormalige terreinen van “De Perenpit” (dossiernr. OMV_2019142687) om volgende redenen:


1. Ondergrondse parkeergarage en mobiliteit


Onder de footprint van de verschillende gebouwen met woongelegenheid wordt een ondergrondse
parking gebouwd voor 27 autoparkeerplaatsen. Hierbij de volgende bedenkingen:

- 27 autoparkeerplaatsen in een wijk die dichtbij tram en bus en even verder een publieke
parking (Krijgsbaan) en treinstation ligt, in een stad bovendien waar meer en meer
(elektrisch) gefietst wordt is teveel. Dit zeker in het licht van de huidige maatschappelijke
evolutie waarin autoverplaatsingen meer en meer vervangen worden door verplaatsingen
met openbaar vervoer en fiets en bouwpromotoren zélf tot de conclusie komen dat ze –
onder druk van lokale parkeernormen – parkings bouwen waar niemand nog op zit te
wachten. Het artikel dat in De Standaard van donderdag 28 november 2019 hierover
verscheen met op de cover “Bouwpromotoren raken niet meer af van parkeerplaatsen”
spreekt in dat verband boekdelen.

- 27 bijkomende parkeerplaatsen in de straat werkt verkeersaanzuigend. Dit terwijl er al veel
parkeerplaatsen zijn in de straat en de Van Peborghlei meer en meer een sluiproute is tussen
R11 en N1. Het Mortselse stadsbestuur heeft wat dat laatste betreft beloofd om de
verkeerscirculatie te herbekijken, maar wat voor zin heeft dat als er anderzijds
verkeersaanzuigende projecten in de straat geïnstalleerd worden? Hoe meer
parkeerplaatsen je voorziet, hoe meer verkeer je aanzuigt. Leefbare mobiliteit begint bij
parkeerplaatsen.

- Een ondergrondse parkeergarage maakt een woonproject op vlak van aanleg en
onderhoud duur. Het Mortselse stadsbestuur draagt betaalbare huisvesting hoog in het
vaandel en moet er dus alles aan doen om nodeloze ingrepen zoals deze ondergrondse
parking te weren. Bovendien worden er steeds meer vragen gesteld bij de impact van
ondergrondse parkings op de waterhuishouding, wat zeker in de buurt van de Van
Peborghlei met een verhoogde gevoeligheid rond waterhuishouding in het oog moet
gehouden worden.


--> Voorstel: de ondergrondse parkeergarage voor 27 autoparkeerplaatsen wordt geschrapt
en er wordt bekeken hoe een sterk verminderd aantal autoparkeerplaatsen (voor mensen
met een beperking, laden en lossen, autodelen…..) bovengronds kan aangelegd worden.
Voor het afwijken van de parkeernorm geldt art. 49 van de Mortselse bouwcode:
Gemotiveerd afwijken van de autoparkeernorm”. Volgens de Mortselse bouwcode kan dit
wanneer de inzet en beschikbaarheid van andere vervoersmodi zoals fiets, openbaar
vervoer of autodeelsystemen een lager autogebruik kan verantwoorden”.


2. Gemeenschapsruimte


In de gebouwen van het project is geen publieke gemeenschapsruimte voorzien. Hierbij volgende
bedenkingen:


- Het project voorziet wel een publieke buitenruimte waar buurtbewoners kunnen verblijven
en kinderen kunnen spelen, maar dit vervult de sterke gemeenschapsfunctie die De
Perenpit had en waar de buurt behoefte aan heeft helemaal niet.


- In het meerjarenplan van de stad Mortsel (actie 3.1.2) wordt veel aandacht besteed aan
ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie versterken. Een belangrijke plaats die de sociale
cohesie in deze wijk versterkte was de Perenpit. Het nieuwe project komt hier niet aan
tegemoet. Dit is een gemiste kans voor het stadsbestuur in haar ambitie om
ontmoetingsplaatsen te creëren die de sociale cohesie versterken. Verder in deze wijk
vervult de parochie rond de H. Kruiskerk en het Theatercafé een gemeenschapsfunctie, maar
die is voor dit dichtbevolkt gedeelte van onze wijk te specifiek en te veraf.


- Tijdens de eerste bewonersvergadering was er nog sprake van een ruimte voor
gemeenschapsvoorziening, tijdens de tweede bewonersvergadering sprak men over een
“restruimte” en in het definitieve ontwerp is er helemaal geen sprake meer van
gemeenschapsvoorziening. Het is betreurenswaardig dat de stad Mortsel dit hele gebied dat
stedelijk patrimonium was uit handen geeft en zelf geen enkele engagement meer neemt om
een gemeenschapsfunctie te vrijwaren.


- Voorstel: de stad doet in de wijk een onderzoek naar behoefte aan gemeenschapsfunctie in
het project (buurtwinkel? lokalen om bijeen te komen? Om te repeteren? Recepties of
kleinschalige feesten te organiseren? Wijkgezondheidscentrum? Naschoolse begeleiding?
...) en bekijkt in functie hiervan welke ruimte in het project ze aankoopt.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren