Mortselse Groen-raadsleden solidair met Antwerpenaar en tegen boscompensatie in Mortsel voor kappen Antwerps St. Annabos

28 Mei 2016

Mortselse gemeenteraadmei

De van 24 2016 keurde een overeenkomst tussen het Mortselse stadsbestuur en BAM goed voor een compensatiebos in Mortsel wanneer het Antwerpse St. Annabos gekapt wordt voor de aanleg van de Oosterweelverbinding.

De raadsleden van Groen Mortsel stemden tegen dit voorstel omdat ze solidair zijn met de vele Antwerpenaren die al jaren protesteren tegen de Oosterweelverbinding dwars door de stad en al even lang ijveren voor het behoud van het waardevolle St. Annabos. "Dat bos moet in Antwerpen blijven, de Antwerpse bevolking heeft in verhouding een pak minder groen en lijdt meer onder luchtvervuiling", zegt Groen-fractieleidster Ingrid Pira

Wat de plaats in Mortsel voor het compensatiebos tussen woonwagenterrein en Fort 3 betreft worden er trouwens vragen gesteld bij de meerwaarde ervan.  Zo is Natuurpunt van oordeel dat de aanplant van een hoogstambos op die locatie niet echt gepast is omdat het over een open landschap gaat met weide- en watervogels.  Wat de natuurverbinding tussen Fort 3 en Fort 4 betreft vindt Natuurpunt de spontane verbossing die er tot stand kwam en verder ontwikkelt ecologisch waardevoller dan een nieuw bos.

Ingrid Pira, fractieleider Groen Mortsel ? 24 mei 2016

 

Noot van de redactie: In één van de bijgevoegde links wordt de verkeerde oppervlakte vermeld. Dit was ook het geval gedurende de gemeenteraad. Het gaat niet over 9000 ha compensatiebos die de stad Mortsel beloofde aan te zullen leggen, maar over 9000 m²...