Meer deelauto's nodig op 'Werf'-site

31 Januari 2020

Meer deelauto's nodig op 'Werf'-site

Hubeau (Groen) vs. Moreau (Open Vld) : Waarom niet méér deelwagens in project “De Werf” in Mortsel?   “Michiel, we verschillen in visie”, zei schepen Livia Moreau (Open Vld) in antwoord op de interpellatie van Michiel Hubeau (Groen) tijdens de gemeenteraad van 28 januari 2020. Michiel Hubeau vroeg het stadsbestuur waarom in het woonproject aan de St. Benedictusstraat – nu nog  “De Werf”- de projectontwikkelaar het aantal deelwagens niet zelf mag kiezen. Een heel liberaal principe leek hem dat. Maar de liberale schepen – en met haar het hele bestuur van N-VA, sp.a en Open Vld – deelt dat principe niet en kiest dus de facto voor onnodig hoge woonkosten en steeds meer auto’s in Mortselse wijken. In het woonproject “De Werf” verplicht de stad Mortsel de projectontwikkelaar om “minimum 2, maximum 3 deelwagens” te voorzien. Ter info : één deelwagen vervangt 7 autoparkeerplaatsen. Daarom vroeg Michiel Hubeau (Groen) waarom de stad “maximum 3 deelwagens” oplegt en de projectontwikkelaar dit aantal niet zelf mag kiezen. Als de ontwikkelaar bij voorbeeld zou kiezen voor meer deelwagens, is een ondergrondse parking (die de huizen en woongelegenheden nodeloos duur maakt en meer auto’s in dit drukbevolkte gebied doet circuleren) misschien niet nodig. Bovendien ligt “De Werf” vlak bij de centrale parking stadsplein, openbaar vervoer en fietsostrade.  Volgens Michiel Hubeau – hierin gesteund door de voltallige oppositie op één raadslid na - is het voldoende dat de stad de projectontwikkelaar bovengrondse parkeerplaatsen voor laden en lossen, mensen met een beperking, bezoekers en twee deelwagens oplegt. Hoe de rest van de parkeerplaatsen voor de 70 woongelegenheden wordt ingevuld (deel- of particuliere wagens) is aan de ontwikkelaar. Het mocht niet baten. De stad heeft een “andere visie”, volgens bevoegd schepen Livia Moreau. Met als gevolg de zoveelste ondergrondse parking, onnodig hoge woonkost en veel meer verkeer. Een ondergrondse parking bovendien waarover steeds meer bouwpromotoren  in Vlaanderen zeggen: “we worden verplicht ze aan te leggen maar ze staan grotendeels leeg” (DS 28/11/2019) Derde keer dat stad Mortsel projectontwikkelaars verplicht tot aanleg ondergrondse parking Eerst was er het woonproject op het voormalige Lepelhof, daarna op de site Perenpit en nu de Werf. Telkens verplicht de stad de projectontwikkelaar tot het bouwen van een ondergrondse parking in druk bewoond gebied en dicht bij tram, bus, trein en fietsostrade. Projectontwikkelaars beperken in hun vrijheid, bewoners opzadelen met nodeloze woonkosten en wijken met steeds meer auto’s : is dat visie ? In elk geval is ze achterhaald, en dus wensen we de stad snel voortschrijdend inzicht.  Want één ding is zeker : binnen enkele jaren hebben de bestuurders van morgen spijt van de beslissing van de bestuurders nu.