Herbestemming Meerminne, vinger aan de pols!

23 September 2013

 Eind volgend jaar zou in de Hollandse Tuin, het nieuw woonzorgcentrum 'MeerminneHof' opgeleverd worden. Dan kan de grote verhuis vanuit de Meerminne beginnen. Zo komt het huidig woonzorgcentrum Meerminne, vrij te staan. Wat doen we met dit patrimonium? Gelukkig wordt het niet verkocht, maar wat doen we dan wel? Eigenlijk zijn er ideeën genoeg. Om te beginnen kunnen het groot tekort aan seviceflats lenigen. Dat zou vervolgens ongeveer de helft van het gebouw innemen. SP.a, CD&V en N-VA plannen ook een sociaal restaurant, wat GROEN toejuicht. Een aantal sociale instanties wil er wel in. En zo hebben we eigenlijk ideeën te over.  In ieder geval, mogen we het niet op zijn beloop laten. Als de gebouwen leeg staan, dreigt er schade door verwaarlozing te ontstaan en dan zou het ons een aantal herstellingswerken kosten om ze weer in gebruik te nemen. Het zou absurd zijn, gezien het grote aantal mogelijkheden, om dat te laten gebeuren! Daarom vroeg GROEN op de OCMW raad van september, om hier actie in te ondernemen, zoals al eerder de intentie is geweest van de voorzitter. De raad besloot daarop het OCMW managementteam initiatief te laten nemen om kortelings met de raadsleden samen te zitten en een keuze te maken in de vele ideeën. Daarna zal de OCMW raad dan weer, een haalbaarheidsstudie vragen (lees: betaalbaarheidsstudie).

 
Voor GROEN Mortsel is het niet alleen belangrijk dat de gebouwen in goede staat blijven, maar ook dat ze geen 'Molokai' gaan worden. Dat zou al te gek zijn. We moeten vermijden dat mensen er gestigmatiseerd worden. Wie daar passeert hoeft niet geassocieerd te worden met onderstand en wie steun zoekt bij het OCMW hoeft zich niet bekeken en beoordeeld te voelen. Hoewel een eerste reflex kan zijn om de vrijgekomen ruimte te bieden aan hulpverleners, is het niet verkeerd dat er ook plaats is voor de jeugd, om te hangen en te spelen. Dat verenigingen er een lokaaltje kunnen huren. Andere ideeën zijn ook mogelijk, als het gebouw maar geïntegreerd is in de buurt.
 
GROEN Mortsel kijkt in ieder geval al enthousiast uit naar het komend denkwerk. Heeft u ook een goed idee? Aarzel niet om contact te nemen!

Alexander Van Leuven
OCMW-raadslid