Groen roept op om R11-bis definitief te begraven

03 Oktober 2016

Noch het BAM-tracé op zich, noch de combinatie met de A102 (Ekeren-Wommelgem) en de R11-bis (Wommelgem-Wilrijk) lossen de fileproblematiek op de Antwerpse Ring op. Tot die conclusie komt Groen-parlementslid Ingrid Pira na een grondige studie van het PLAN-MER van studiebureau TML. Samen met de Groen-afdelingen uit de regio's Boom-Kontich en Noord- en Voorkempen roept ze de Vlaamse regering op om zowel het BAM-tracé, de R11-bis als de combinatie met de A102 definitief te schrappen. "De conclusies van onderzoeksbureau Transport & Mobility Leuven over het BAM-tracé zijn zonneklaar", aldus Pira. "De Kennedytunnel blijft een bottleneck, de doorstroming op de Ring verbetert nauwelijks en zowel de verkeersonveiligheid als de leefbaarheid verslechteren. Bovendien brengen de A102 en de R11-bis, de nieuw aan te leggen verbindingen die al jarenlang naar voor worden geschoven als dé oplossing om het verkeer op de Antwerpse Ring te ontlasten, geen significante verbetering in combinatie met het BAM-tracé. Meer zelfs, uit het rapport blijkt dat ze weinig tot matig gebruikt zullen worden, en dan nog het meest door bestemmingsverkeer." De groenen verwijten de Vlaamse Regering dat ze deze conclusies niet ernstig neemt en halsstarrig vasthoudt aan een stokoude visie op mobiliteit. "De toegenomen verkeersvraag zorgt voor nieuwe problemen en vraagt om een grondige bijsturing van het beleid", klinkt het bij Pira en voorzitters Sien Pillot (regio Boom-Kontich) en Maya De Backer (regio Noord- en Voorkempen).  "Er zijn voldoende initiatieven die op korte tijd genomen kunnen worden zonder een nieuwe autostrade door Antwerpen te trekken.  Zoals het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel, een snelheidsverlaging op de Ring, het invoeren van een slimme kilometerheffing, meer en beter openbaar vervoer, extra, kwaliteitsvolle fietspaden, het aanmoedigen van transport over spoor en water ?"

Pira, Pillot en De Backer roepen de Vlaamse regering op om de conclusies van TML niet langer te negeren en te focussen op alternatieven die zowel de luchtkwaliteit als de verkeersdoorstroming in en rond Antwerpen verbeteren. "Niet alleen Groen, maar ook actiecomités waaronder Straten-Generaal, Ringland, Red De Voorkempen en R11MIS  tonen al jaren aan dat het BAM-tracé en de combinatie met de A102 en de R11-bis geen oplossing zijn voor de Antwerpse Ring. De studie van TML bevestigt dit nu. Het wordt hoog tijd dat de Vlaamse Regering dit ook inziet. Wij vragen dat ze werk maakt van de alternatieven die onmiddellijk uitvoerbaar zijn in plaats van door te gaan met een oplossing die er geen is en die de vicieuze cirkel van steeds meer auto's en vrachtwagens in stand houdt. "  

Ingrid Pira, Vlaams Parlementslid Groen 

Sien Pillot, Groen-voorzitter Boom-Kontich

Maya De Backer, Groen-voorzitter Noord- en Voorkempen