GROEN Mortsel vraagt -met aandrang- niet te besparen op de zwaksten

25 September 2013

Op de agenda van de OCMW-Raad deze maand stond de bespreking van het meerjarenplan: Wat zijn de komende 6 jaar de prioriteiten ? Kunnen we dat wel realiseren met de middelen die we hebben ? Maar de OCMW-Raad beslist hier niet alleen over. De eindbeslissing ligt bij de Gemeenteraad.  Ook beslist de Gemeenteraad over de , dit zijn de middelen die aan het OCMW ter beschikking worden gesteld door de stad.  Die dotatie blijft volgens het meerjarenplan op hetzelfde niveau, behalve volgend jaar omwille van de verhuis van het rusthuis, wat de nodige meerkost met zich zal meebrengen.

dotatie

Op de vorige OCMW-Raad maakten we met de GROEN-fractie reeds onze bezorgdheden duidelijk. Hieraan werd gedeeltelijk tegemoet gekomen. Maar ondanks de wijzigingen in dit nieuwe plan blijven we fundamenteel kritisch. We staan voor tijden waarin veel mensen het moeilijker hebben dan ooit. Toch legt dit meerjarenplan van het OCMW de focus op besparen. Daarmee is GROEN het niet eens. We kunnen er niet van uitgaan dat de vraag om steun niet zal verhogen, zoals in het meerjarenplan voorzien. Bovendien zijn er vele taken en projecten gepland, maar zonder extra middelen. We hopen dat dat niet ten koste zal gaan van de kwaliteit van het werk. Om deze redenen konden we dit meerjarenplan niet in z'n geheel goedkeuren.

We zijn wél tevreden over het feit dat de vraag van het managementteam van het OCMW om een kinderarmoedecoördinator ingewilligd wordt; OK dat daar dan tegenover staat dat er minder middelen naar communicatie gaan. Positief is ook het blijvend hoger budget voor het sociaal verhuurkantoor; OK dat dit in ruil is voor minder verhuurde eigen woningen van het OCMW. We staan ook positief tegenover het geplande sociaal restaurant; maar we moeten realistisch zijn en hier slechts na grondige voorbereiding aan beginnen. Ook kijken we uit naar een echte bundeling van alle sociale diensten onder één dak. Die wordt gepland in de oude gebouwen van de Sint-Lutgardisschool. Wel is er nog teveel onduidelijkheid over de financiering van dit project.