Groen kondigt bezwaarschrift aan rond gemeenschapsruimte in De Perenpit

04 Oktober 2019

Groen kondigt bezwaarschrift aan rond gemeenschapsruimte in De Perenpit

“We voelen ons echt bekocht”, reageert groen-gemeenteraadslid Nadia Saouti na de bewonersvergadering woensdag over het woonproject op de terreinen van de Perenpit aan de Van Peborghlei in Mortsel. Op de bewonersvergadering is immers gebleken dat de stad nog helemaal niet weet of ze de gemeenschapsruimte die in het woonproject op vraag van de buurt voorzien werd, effectief zal aankopen. “Eerst ziet de stad toe hoe de gemeenschapsruimte een “restruimte” van 30m2 wordt en nu zegt de burgemeester dat de ruimte niet zo interessant is om aan te kopen omdat ze klein is. In plaats van een degelijke gemeenschapsruimte met de ontwikkelaar te onderhandelen kiest de stad bewust voor de verdere uitverkoop van Mortsels patrimonium. Doodzonde is dat”, aldus Nadia Saouti. Bezwaarschrift Nadia Saouti zal namens Groen-Mortsel tijdens het openbaar onderzoek bij de bouwaanvraag alvast rond de gemeenschapsruimte bezwaar indienen, die moet een volwaardige grootte hebben. Maar ook de ondergrondse parking en de verkeerscirculatie is een doorn in het oog van Groen-Mortsel. “In de moderne architectuur worden dergelijke ondergrondse parkings steeds meer in vraag gesteld”, zegt fractieleider Ingrid Pira. “ze staan zelden vol, maken een project nodeloos duur en ontregelen de waterhuishouding. In het licht van de toekomst waarin steeds meer autodeelsystemen opduiken en mensen meer en meer gebruik maken van alternatieven zoals fiets en openbaar vervoer, worden ondergrondse parkings – zeker bij inbreidingsprojecten – een achterhaalde idee”. Wijkcirculatieplannen voor àlle Mortselse sluipstraten Tenslotte liet de burgemeester tijdens de bewonersvergadering weten dat er blauwe zones komen en circulatieplannen aan de orde zijn. “En dat terwijl men vorige legislatuur 97.000 euro uitgaf aan een studie rond wijkcirculatieplannen. Wij hebben altijd gezegd dat dat weggegooid geld is omdat het geen echte circulatieplannen zijn. Het zuiverste bewijs is dat de stad voor deze buurt nu een circulatieplan moet uitwerken. We doen bij deze een oproep aan het stadsbestuur om degelijke verkeerscirculatieplannen te maken voor àlle wijken die te kampen hebben met sluipverkeer”, besluit Nadia Saouti.