Groen heel actief op gemeenteraad 23 september 2019

29 September 2019

Groen heel actief op gemeenteraad 23 september 2019

Op de eerste dag van de herfst vond ook de eerste gemeenteraad van het nieuwe politieke jaar plaats. Groen schoot zeer actief uit de startblokken met heel wat toegevoegde agendapunten. Een verslag hieronder. SVEN EN NADIA VRAGEN DOORTASTENDE AANPAK SLUIPVERKEER IN ZONE-30-STRATEN Groen-raadsleden Nadia Saouti en Sven Cooremans vragen dat het stadsbestuur doortastend optreedt in zone 30-straten die geplaagd worden door sluipverkeer. Ze vragen dat al langer, maar het plaatsen van snelheidsmeters heeft niets geholpen, zegt Nadia Saouti die in de Van Peborghlei woont. Zelfde verhaal in de Mortselveldenlaan, waar Sven Cooremans de miserie elke dag aanschouwt. De burgemeester antwoordt dat er een lijst zal worden gemaakt van de sluipverkeer-straten en belooft structurele ingrepen in deze straten. We zijn benieuwd, volgen dit op en laten u het weten!   NADIA OP DE BRES VOOR DIVERSITEITSPLAN MORTSELS STADSPERSONEEL : GROEN JA, MORTSEL-LEEFT EN VB ONTHOUDING, MEERDERHEID (N-VA, Open-VLD, S.pa) NEEN Van twee dingen één. Als de diversiteit toeneemt, moeten die mensen zo snel mogelijk geïntegreerd worden – en werken is daarvoor een uitstekend middel  - én is alvast het Mortselse stadspersoneel best een afspiegeling van de Mortselse bevolking. Tijd dus voor een personeels-diversiteitsplan met bijv. streefcijfers voor mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond enz… vindt Groen-gemeenteraadslid Nadia Saouti. Want zo’n diversiteitsplan is er bijvoorbeeld ook in Antwerpen en binnen de Vlaamse Overheid. Dus waarom niet in Mortsel ? “Neen”, zegt Mortsels schepen Goele Custers. “Zo’n cijfers zijn niet relevant en bovendien moeilijk te vergaren. Wij nemen de beste man/vrouw aan op de juiste plaats”. Nadia Saouti voerde nog aan dat bijvoorbeeld Antwerpen en de Vlaamse Overheid zo’n cijfers blijkbaar wél kunnen vergaren en streefcijfers in hun personeelsbeleid hebben om een afspiegeling van de bevolking te zijn. Dat zelfs de SERV (Sociaaleconomische Raad voor Vlaanderen) zegt dat lokale besturen een voorbeeldrol hebben op vlak van diversiteitsbeleid en het tewerk stellen van kansengroepen : het mocht niet baten. Saouti’s vraag om een 0-meting te organiseren, streefcijfers voorop te stellen en te rapporteren aan de GR viel op een koude steen bij het Mortselse stadsbestuur.  Groen was uiteraard voor, Mortsel-Leeft en Vlaams Belang onthielden zich en de meerderheid ? Die stemde tegen. Dat ook meerderheidspartij Sp-a mee tegen stemde stelt ons zeer teleur.   BYEBYEGRASS EN WELKOMMICHIEL Groen-raadslid Michiel Hubeau stelde op de gemeenteraad voor dat Mortsel ook het Byebyegrass-charter zou ondertekenen. Dit betekent : minder focussen op gemillimeterde grasperken en meer ruimte voor biodiversiteit, insecten en klimaat robuuste groenruimten. De voordelen? Minder hoge onderhoudskosten, minder gevoelig voor droogte, meer CO2-opname en natuurlijk veel méér pracht! De schepen beloofde het charter met de stadsdiensten te bekijken. Benieuwd!   PETER ONTDEKT NIEUWE GEHEUGENPLAATS IN MORTSEL : DE DROGE FONTEIN VAN ‘t STADSPLEIN  Foto MortselTV, met dank! Tijd voor een emotionele en licht-poëtische tussenkomst van Groen-raadslid Peter Mous. Sinds de werken aan het Mortselse stadhuis werkt de Droge Fontein op het Stadsplein niet meer. “Nochtans aantrekkelijk voor spelende kinderen en hun ouders, voorbijgangers die een praatje maken, het maakte het Stadplein levendig, speels, beweeglijk en verkoelend tijdens warmer wordende zomers”, zegt Mous. “Dat is nu gedaan, enkel de herinnering blijft”, filosofeert hij en vraagt het Stadsbestuur of het écht niet mogelijk is om de fontein ook tijdens de werken aan het Stadhuis terug in werking te stellen. “Neen”, zegt het stadsbestuur, ”technisch niet mogelijk”. Waarop Peter zegt : “na de wereldberoemde Afgebroken Brug in Mortsel hebben we nu dus ook de Droge Fontein van ‘t Stadsplein”. Vooral jammer omdat minder kapitaalkrachtige mensen, die de middelen niet hebben om in de Zomerbar of elders een middag of avond door te brengen met hun kinderen, er verzamelen blazen. Waarom heeft het Stadsbestuur hier geen oog voor? Een tijdelijke oplossing zoals de bakken-met-fonteinen die aan Bar Brial stonden, zou toch tot de mogelijkheden moeten behoren?" Heeft iemand van de lezers een creatief idee ?   WALTER VOOR VOORRANG FIETSERS OP FIETSESTRADE F1 IN MORTSEL De Fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel werd ter hoogte van de Dosfellei in Mortsel vernieuwd tot een heerlijk breed, vlak en stevig fietspad. “Maar geen voorrang voor fietsers ter hoogte van het gevaarlijke kruispunt ter hoogte van het Mortselse Stadplein, want daar zijn nu haaientanden voor fietsers geschilderd, wat betekent dat ze i.t.t. tot op andere kruispunten op de fietsostrade geen voorrang hebben, heel verwarrend”, kaartte Groen-raadslid Walter Duré aan. Hij kreeg een geruststellend antwoord van schepen Steve D’Hulster : er komt voorrang voor de fietsers, de diensten zijn in samenwerking met de politie een voorstel aan het uitwerken. Benieuwd, Steve!   MORTSEL-OUDE GOD: WANNEER WERKEN DE LIFTEN TERUG ? Het station ligt in de diepte én er zijn twee liften om de twee sporen te bereiken. En toch staat er op die liften al decennia lang : “deze liften zijn definitief buiten gebruik”(+ foto). En dus moeten mensen met een rolwagen, rollator, kinderwagen of gewoon slecht te been helemaal naar Antwerpen om de trein te nemen. Daarom organiseerde Groen-Mortsel onlangs een succesvolle petitie en vroeg groen-raadslid Michiel Hubeau tijdens de gemeenteraad aan het stadsbestuur om de NMBS een brief te schrijven. Want : NMBS wil tegen 2022 in een 100-tal stations bijkomend investeren in toegankelijkheid. Het drukbezochte Mortsel-Oude God moet er toch één van zijn ? Schepen Gitta Van Peborgh antwoordde dat er al druk onderhandeld was met de NMBS om de liften terug in werking te stellen. Maar de gesprekken verlopen stroef. Gogo Gitta ! !! SPOOR 2 WèL TOEGANKELIJK MET LIFT VIA PARKING Tijdens onze petitie en gesprekken met reizigers hoorden we wel dat er mensen zijn die niet weten dat het station Mortsel-Oude God richting Mechelen en Brussel (Spoor 2) bereikbaar is met een lift via de ondergrondse parking. Dat gaat zo : u stapt het kleine gebouw op het Stadsplein binnen, neemt er de lift en drukt op -2. Of u parkeert uw wagen op -2. Via een gang komt u op perron 2 richting Mechelen-Brussel.    JITSE WINT : IN DE VACATURE VOOR OPBOUWWERKER STAAT NIETS OVER KIND OF JEUGD Pittige discussie de afgelopen gemeenteraad tussen Groen-raadslid Jitse Born en schepen Goele Custers. Wat is er aan de hand ? Stad Mortsel zet de overeenkomst met “Uit de Marge” – organisatie die zich bezig houdt met kwetsbare jongeren – stop en zal de opbouwwerker die de laatste jaren succesvol in het kader van die overeenkomst werkte in Mortsel in het eigen organogram opnemen. “Maar ik zie in die vacature het woord jeugd of kind niet staan”, opperde Groen-raadslid Jitse Born. “wel waar”, repliceerde Nva-schepen Goele Custers. “Niet waar”, zei Jitse. En hij kreeg gelijk. Wordt vervolgd.   HOE NAUWLETTEND HOUDT MORTSEL STEDENBOUWKUNDIGE MISDRIJVEN VAN LUCHTHAVEN DEURNE IN HET OOG ? Dat wilde fractieleider Ingrid Pira horen van de Mortselse burgemeester. Want in mei 2019 werden door de inspectie officieel bouwmisdrijven vastgesteld : tijdens de werken aan de tunnel onder de Krijgsbaan in 2015 werd de startbaan verlengd en de veiligheidszone in landbouwgebied aangelegd. Zonder aangepaste vergunning. “We moeten niets doen want de inspectie heeft bouwmisdrijven vastgesteld”, aldus de Mortselse burgemeester. Hij zei in de gemeenteraad van 23 september ook dat zowel verlengde startbaan als veiligheidszone niet op grondgebied Mortsel liggen. Ook de parking voor 500 wagens die in 2014 werd aangelegd zonder vergunning en waartegen stad Mortsel niets ondernam ligt niet op grondgebied Mortsel, zei de burgemeester.  Bij nazicht liggen zowel de verlengde startbaan en veiligheidszone voor een deel op grondgebied Mortsel. De economy-parking ligt zelfs helemaal op grondgebied Mortsel. De burgemeester geeft dus gewoon verkeerde informatie aan gemeenteraadsleden op een gemeenteraad. Moeten wij dan nog geloven dat alles goed in het oog gehouden wordt ? PROJECT PERENPIT : WEL PEREN, GEEN PIT Op het roemruchte inbreidingsproject waarbij in de plaats van de school Perenpit aan de Van Peborghlei in Mortsel een woonproject komt heeft Groen zich onthouden. Een plus voor het project van de architecten met plaats voor een plein met groen en zelfs co-housing, maar een min voor het participatieproject en gemeenschapsvoorziening. En dat verwijt groen-raadslid Nadia Saouti de stad Mortsel. “De gemeenschapsruimte is nu een “restruimte” van 30 m2. De participatie is een bewonersvergadering geweest op 2 mei. Voor ons moet de stad bij een inbreidingsproject in de buurt navragen wat de noodzakelijke functies in een buurt zijn. Is er nood aan werken, winkelen, zorg, een wijkcentrum ? Dat gebeurde niet en dat is een ongelofelijke gemiste kans. Ook het feit dat de bewoners geen ondergrondse parking willen is omwille van de parkeernorm van de stad Mortsel geen rekening gehouden”.