Curieuzeneuzen: conclusies voor Mortsel

30 September 2018

Curieuzeneuzen: conclusies voor Mortsel

Voor een betere luchtkwaliteit slechts één devies: minder verkeer. De resultaten van Curieuzeneuzen zijn bekend. Het grote volksexperiment heeft een maand lang luchtverontreiniging gemeten. Voor heel Vlaanderen en dus ook Mortsel is de link tussen autoverkeer en luchtverontreiniging duidelijk. De verontreiniging is lokaal en verschilt van straat tot straat. Antwerpen is een absolute uitschieter en overschrijdt in 70 % van de meetpunten de advieswaarde van de wereldgezondheidsorganisatie. Opvallend is dat de gewestwegen met 2x1 rijstroken in Mortsel (Mechelsesteenweg, Liersesteenweg, Statielei, Antwerpsestraat) minder vervuild zijn dan de 2x3 rijstroken in Antwerpen (Grotesteenweg). Dit lijkt een link te leggen tussen de capaciteit van wegen en de graad van luchtverontreiniging. Het meest vervuilde punt van Vlaanderen is een groot kruispunt van een gewestweg in Houthalen-Helchteren. In Mortsel is er een verkeersproblematiek, maar dankzij de ingrepen van het Mortselse bestuur onder leiding van Groen in (2003-2010) kon een situatie zoals in Houthalen-Helchteren voorkomen worden.De beste garantie op een betere leefbaarheid is natuurlijk het reduceren van de verkeersdrukte, dat wordt eens te meer duidelijk als de resultaten van Antwerpen en Gent vergeleken worden. In Mortsel betekent het verminderen van de verkeersdrukte in de eerste plaats het weren van doorgaand vrachtverkeer op de hoofdassen. Daarnaast blijven we inzetten op alternatieven met veilige voetpaden, brede fietspaden en vlot openbaar vervoer. Een verkeerscirculatieplan is ook absoluut noodzakelijk om het sluipverkeer een halt toe te roepen en de wijken opnieuw een hotspot van straatleven te laten worden.Wil je zelf ontdekken wat de luchtverontreiniging is in jouw buurt en waar je vaak komt? Check dit op http://www.standaard.be/curieuzeneuzen/map --> Op dinsdag 9 oktober komt Professor 'Curieuzeneus' Filip Meysman, de leidende onderzoeker van Curieuzeneuzen, ons door het kleurenpallet van luchtverontreinging gidsen in de Pop-up Groen, Statielei 73 om 20u. Iedereen is welkom!