Walter Duré

21 September 2018

Walter Duré

Lijsttrekker

Ik denk dat ik mijzelf geboren en getogen Mortselaar mag noemen.

 

57 jaar geleden geboren in Mortsel als jongste in een gezin van 8. Van kindsbeen af verbonden geweest met verschillende  Mortselse verenigingen zoals Turnkring D&V, jeugdbeweging Chiro St. Benedictus, voetbal Mortsel Oude God. Als jongere  engagementen opgenomen in de jeugdraad - onder andere het organiseren van de  veldloop rond het zwembad, mee de eerste  steen gelegd van het JOC (toen nog in de Septestraat),…

 

Na mijn technische opleiding in het GTI, gebeten om mijn enthousiasme voor het vak door te geven aan jongeren en twee  regentaatsopleidingen gevolgd namelijk technisch regent en leraar LO. Mijn burgerdienst op Ritmica volbracht en intussen me  vervolmaakt met een opleiding buitengewoon onderwijs.

 

In september ’91 vertrokken met de fiets, de wereld rond. Dit om een signaal te geven dat voor het -  toen al aanwezige -  mobiliteitsprobleem de fiets als vervoersmiddel een oplossing kan betekenen. Bij terugkomst niet geaarzeld om mee de  Fietsersbond op te starten en zo echt mee kunnen dromen van en bouwen aan een degelijk en onderbouwd fietsbeleid in Mortsel,  met de nodige veilige fietsinfrastructuur.

 

Het bleef bewegen in mij om te ondernemen om ook hier mijn idealen rond een leefbare wereld in daden om te zetten. Gestart als  instructeur om samen met jongeren uit het Deeltijds Onderwijs een schoolgebouw om te bouwen tot een buurtontmoetingscentrum  hartje Antwerpen.

 

Deze ervaring meegenomen in het oprichten van een eigen bedrijf, de Groene Baksteen. De naam spreekt voor zich: ecologisch en  duurzaam verbouwen. De verandering van het klimaat deed zich immers steeds concreter voelen, zien …

 

Ecologisch verbouwen betekent voor mij niet alleen gebruik maken van duurzame materialen maar ook werken ‘onder de  kerktoren’ zodat verplaatsingen naar de klant of naar leveranciers beperkt zijn. Twee vliegen in één klap: minder impact op het  klimaat en op de mobiliteit.

 

Gaandeweg ondervonden dat betaalbaar wonen en verbouwen voor velen niet haalbaar is.  De stap om zelf een sociaal  woonproject op te zetten diende zich in 2003 aan bij de aankoop van mijn magazijn. Intussen kunnen 8 gezinnen in samenwerking  met het sociaal verhuurkantoor in mooi gerenoveerde  appartementen wonen in Mortsel en Hove.

 

In 2001 de eerste stappen gezet in de politiek waar ik 12 jaar mee bestuurd heb en duurzame stappen gezet in mobiliteit en  klimaat onder andere met het doortrekken van de tram en het voorzien van veilige fietspaden. Sinds de heraanleg is het aantal  verkeersdoden van zwakke weggebruikers spectaculair gedaald. Gedurende 6 jaar de kans gekregen om het voorzitterschap van de  gemeenteraad op te nemen, waardoor ik me in andere aspecten van de politiek kon vervolmaken.

 

Ondanks de 6 jaar oppositie, blijf ik ongelooflijk zin hebben om mee te besturen en te werken aan de toekomst van Mortsel waar  een beleid op maat van mensen wordt gevoerd. Ik wil gaan voor een Mortsel dat klaar is voor de toekomst op gebied van  milieuzorg en mobiliteit en waar een beleid op maat van mensen wordt gevoerd.