Programma


Download HIER ons volledige uitgebreide programma.

Of lees het hier - best op volledig scherm:

Voor mensen en morgen

Uit het boek "Actieve hoop – Hoe de chaos onder ogen zien zonder gek te worden” van Joanna Macy & Chris Johnstone : “De ontrafeling van onze wereld wordt ten dele veroorzaakt door vijanden te bestrijden in plaats van de dreigingen aan te pakken van groeiende ongelijkheden, uitputting van hulpbronnen en klimaatverandering”.  Met dit in het achterhoofd schrijven we ons verkiezingsprogramma.

Mortsel is dé stad in de Zuidrand met een geweldige ligging  : alles vlakbij. Je bent zo met de tram in Antwerpen, met de trein in Brussel en met de fiets in Kontich, Mechelen en straks in Lier. Maar er ligt nog veel werk op de plank in Mortsel. Dat werd bevestigd door de vele buurtbabbels die we hadden in mei en juni van dit jaar en waarbij Groen met de “wijktournee van Walter Duré” 12.000 deurbellen indrukte en met veel Mortselse inwoners gesproken heeft. Slotsom : Mortselaars willen een Mortsel met meer gezicht, meer bruis, meer ambitie. Bij deze ons verkiezingsprogramma in een notendop, daarna meer uitgebreid.

 

1. WIJKEN EN WINKELS

De Mortselse wijken hebben behoefte aan meer leven. We willen dat oude parochiecentra of andere gebouwen in het hart van wijken niet zomaar vervangen worden door appartementen, er moet ruimte blijven voor vergaderen, recepties, een café met terras… Terug buurtwinkels ook, dat kan. We willen een levendiger winkelcentrum op de hoofdas Statielei-Antwerpsestraat dat Mortsel gezelliger, jonger en hipper maakt. En we pakken het Gemeenteplein en het Stadsplein aan. Meer groen en sport op het Stadsplein, een kiosk en bloemenmarkt op het Gemeenteplein, meer bomen op de Statelei. We willen bovendien meer ruimte creëren voor innovatie in Mortsel : ondersteunen van lokale ondernemers, een co-working space in het centrum en duurzame belevering van goederen in de stad door ECO-koeriers. Voor dit alles trekken we een centrummanager aan.

 

2. VERGROENING EN VERKOELING : MORTSEL KLIMAATNEUTRAAL

Daarnaast zijn er de klimaatuitdagingen. Mortsel is dichtbebouwd maar door tuinen, straatbomen, Fort 4, “den berm” en Klein Zwitserland gelukkig nog groen. En toch moeten we het hitte-effect van asfalt en beton verminderen door ont-harding : doorlaatbare voortuinen, meer straatbomen, groene gevels voor vergroening en verkoeling, nieuwe stratenaanleg met meer groene bermen. Er is veel ontharding mogelijk in Mortsel op parkeerplaatsen van grootwarenhuizen, in het Fort 4, terreinen Agfa. Voorts willen we een voetgangersverbinding met bruggen op Den Berm, bij stadsontwikkelingsprojecten zoals de “werf” in de St. Benedictusstraat of “De Perenpit” in de Van Peborghlei  meer groen en minder beton. Minder energieverbruik ook door woningen zo snel mogelijk te isoleren en mensen daarbij te helpen.

 

3. KONING FIETS EN KEIZER VOETGANGER EN HET “KLEINE-WIELTJES-BELEID”

Nog een klimaatuitdaging is het verkeer. We willen minder luchtvervuiling door verder in te zetten op openbaar vervoer en fiets en een verbod op vrachtverkeer dat niet in Mortsel moet zijn. Maar ook zoveel mogelijk voet-verkeer mogelijk maken door een “kleine-wieltjes-beleid” : een investeringsplan voor kwalitatieve voetpaden voor niet enkel de modale voetganger maar ook rollators, buggy’s en rolstoelen. De meest bereden fietsostrade in Vlaanderen is die tussen Antwerpen en Mechelen en moet snel veiliger en breder worden ter hoogte van Mortsel. Scholen moeten niet enkel veiliger gemaakt worden aan de scholen, maar ook de hele fiets- of voet-route van thuis naar school.

 

4. INVESTEREN IN MENSEN

Iedere Mortselaar heeft recht op een menswaardig inkomen. We bieden méér kansen via méér sociale tewerkstelling.  We willen dat oudere mensen, mensen met zorgnoden en mantelzorgers op wijkniveau ondersteund worden door een wijkcentrum waar mensen elkaar kunnen ontmoeten én toegang kunnen krijgen tot hulp en zorg. Voor jongeren blijft er een apart aanspreekpunt: een aantrekkelijk aanbod moet zoveel mogelijk jongeren bereiken. Betaalbaar wonen wordt sneller gerealiseerd door meer in te zetten op verhuring via sociaal verhuurkantoor. Leegstand pakken we aan met een rollend fonds. De plannen voor de Welzijnscampus Meerminne worden herbekeken, met inbegrip van Meerminne 4, zodat alle welzijnsdiensten en assistentiewoningen erin passen, samen met het buurtrestaurant.

 

5. KUNST EN CULTUUR

Mortsel is van oudsher een broeinest van kunst en cultuur. Maar moet er meer aandacht aan besteden. Her en der zijn er aparte cultuureilanden zoals de academies, de Heemkundige kring, de koren en kunstenkring Sirkel. In plaats van die eilanden willen we een overkoepelend forum voor kunstenaars, een museum waar we onze Mortselse kunst kunnen etaleren, de Heemkundige Kring huisvesten en interessante gespreksavonden voor kunst organiseren. Er is ook ontzettende behoefte aan meer atelierruimte voor kunstenaars.  Het bombardement op Mortsel van 5 april 1943 krijgt naast de jaarlijkse herdenkingen een vaste plaats op de begraafplaats van Mortsel-Dorp.

 

6. STADSVERNIEUWING en RUIMTELIJKE ORDENING : MEER GROEN, MINDER BETON

De Vlaamse overheid wil het buitengebied in Vlaanderen open houden en de bevolkingsgroei opvangen in steden en gemeenten. Kernversterking heet dat. In Mortsel kan dat door strategische plekken met oude bestemmingen zo te ontwikkelen dat er meer mensen kunnen wonen én er opgeteld meer groen en minder beton is dan nu. De “groen-blauwe netwerken” (groen en water) worden als basisstructuur versterkt en uitgebreid. We overlopen enkele van die strategische plekken. Sommige ervan kunnen nog veranderd worden met een nieuw bestuur (Meerminne, De Werf, Lepelhof, De Perenpit, Agfa).

 

7. Participatie: Iedereen Mortsel

 

Het lokale niveau is de plaats bij uitstek om de democratie te vernieuwen. Democratie is meer dan om de zes jaar een bolletje kleuren. Democratie is de burgers betrekken wanneer belangrijke beslissingen genomen worden. Daarom gaan wij met een wit blad naar de burger om vervolgens in ‘co-creatie’ tussen overheid, burgers en andere actoren een project vorm te geven. Inzetten op participatie betekent ook dat iedereen zich thuis voelt in deze stad en kan participeren aan politiek en samenleving.  Ook de participatie van onze jongeren verdient volwaardige aandacht. En als stad zijn we ook deel van de wereld. Hier laten we ons gidsen door de duurzame ontwikkelingsdoelen en gaan we voor een sterk mondiaal beleid.

 

Download HIER ons volledige uitgebreide programma.