Niet bouwen in natuurgebied

Meer dan een jaar geleden trok de buurt massaal aan de alarmbel door de plannen die het stadsbestuur had om naast de tuin van Dieseghem Hoeve te bouwen. Gazet van Antwerpen schreef er toen een artikel over.

En of dit heeft geholpen! Mortselse vrijwilligers van Velt hebben in samenwerking met Natuurpunt en de Heemkundige Kring een erg mooi concept uitgedacht voor een hoevetuin.

Het wordt een voedseltuin met heel wat verschillende fruitsoorten, bessen, plukgroenten en bloemen zoals appels, kersen, moerbei, broccoli, oerprei en zonnebloemen. Verder wordt er ook een troost- en stilteplek voorzien in een centrale kring met ruimte voor beelden en poëzie.

De organisatoren willen heel graag een grote betrokkenheid van de buurt. Daarom organiseren zij op 16 november een infotentoonstelling in Dieseghem Hoeve tussen 17 en 20 uur. Daar zal ruimte zijn voor vragen, maar ook voor wie goesting heeft om mee te werken aan de hoevetuin.

Over welk stukje tuin gaat het?

Naast de bestaande tuin van Dieseghem Hoeve bevindt zich nog een perceeltje dat dankzij de nieuwe hoevetuin mee deel zal uitmaken van de omgeving van de hoeve. Dit perceel werd de laatste jaren enkele malen bedreigd door een verkaveling. Hiervoor werden zelfs de grenzen van ons natuurreservaat Klein-Zwitserland aangepast om toch maar te kunnen bouwen. Dankzij een wakkere buurt en een voorbeeldbezwaarschrift van Groen werden deze plannen gelukkig opgeborgen.

Een kleine geschiedenis

Wij dienden bezwaar in

Groen Mortsel trok door de Dieseghem wijk in Mortsel en merkte daar dat niemand begrijpt waarom het stadsbestuur daar zou willen laten bouwen.
Wij ook niet en daarom stelde we een bezwaar op dat tijdens het openbaar onderzoek kon ingediend worden (ons voorbeeldbezwaarschrift vind je hier). Vele mensen deden dit ook, waarvoor dank.

Wij hopen dat alvast dat de verkaveling niet doorgaat!

Wat is er aan de hand?

Tussen het laatste huis van de Anna Van Hoornstraat en Hoeve Dieseghem heeft het Mortselse stadsbestuur (N-VA, Vooruit en Open VLD) een verkavelingsaanvraag ingediend.
Zij willen deze grond kunnen verkopen als bouwgrond zodat er een alleenstaande woning kan gebouwd worden.

Hiermee wordt het zicht rond het beschermde monument Hoeve Dieseghem dat al tientallen jaren onverstoord is aangetast.
Op het perceel dat bouwgrond zou worden bevindt zich ook een berm en dus is dit perceel van belang voor planten, insecten, kleine dieren en vogels.
Als hier een nieuwe woning komt zal deze natuur verstoord worden en verliest Klein-Zwitserland een deel van zijn natuurbuffer.

Dat het stadsbestuur absoluut deze grond wil laten opbrengen blijkt uit het feit dat ze een procedure moesten opstarten bij minister van natuur Demir om de afbakening van het natuurreservaat Klein-Zwitserland te verkleinen, omdat deze grond anders niet bebouwd mocht worden. Op deze manier besliste minister Demir om een stuk van het visiegebied Klein-Zwitserland uit het beschermde natuurreservaat te halen.
Om een enkel huis te kunnen bouwen wordt er dus gemorreld aan het enige natuurgebied dat Mortsel rijk is. Er zullen ook een heel aantal bomen moeten gekapt worden om dit mogelijk te maken.

Dit toont dat de visie op natuur en ruimtelijke ordening in Mortsel nog heel wat beter kan. Dit terwijl het klimaat roept om ontharding en verkoelende natuur.

Daarom vragen we om bezwaar in te dienen tegen deze plannen zodat de bouwplannen toch nog kunnen tegengehouden worden

Updates over dit dossier?

3 people have signed up to volunter