Michiel Hubeau

21 September 2018

Michiel Hubeau

Plaats 5  

In het kort: ik ben een jonge wetenschapper, begaan met het milieu, het klimaat en de natuur en ook een Mortselse (oud-)scouts in hart en nieren. Onlangs heb ik mijn doctoraat als bio-ingenieur in de milieutechnologie behaald rond klimaatverandering. Tijdens dit onderzoek dacht ik vaak hetzelfde: hoe komt het dat de politiek zo talmt om de gekende nefaste gevolgen van klimaatsverandering aan te pakken?
Het wordt een erg grote uitdaging met meer hitte, intensere droogtes maar evenzeer zware neerslag want dat zijn feiten. Toch word ik daar niet pessimistisch van want de oplossingen bestaan. En we zouden er Mortsel zelfs een mooiere stad mee kunnen maken. Tenminste, als we durven gaan voor een groen en klimaatneutraal Mortsel! Al zo lang ik het mij kan herinneren, staat Mortsel bekend als een filestad. Laat ons dit omkeren en Mortsel op de kaart te zetten als voorbeeldstad op vlak van klimaatneutraliteit. Laten we daar onze schouders onder zetten!

Door ideeën van Mortselaars samen te brengen op een participatieve manier kunnen we een klimaatplan uitvoeren waar we fier op kunnen zijn en waar iedereen zich in kan vinden. Zo kan in de ene wijk verbeterde huisisolatie de prioriteit zijn, in een andere duurzame energie en nog elders het aanplanten van meer groen. Door er samen aan te werken kunnen we van Mortsel een klimaatneutrale stad maken. Dat wil zeggen dat we niet meer bijdragen aan de klimaatsproblematiek, maar tegelijkertijd gewapend zijn voor de onontkoombare gevolgen. Dit in een mooie en gezellige stad, met groen en water in het straatbeeld en gezonde huizen om in te wonen.
Met jullie steun wil ik dolgraag aan deze droom werken!