Een toekomst voor de Meerminne

27 oktober: Sara Waelbers ondervraagt stadsbestuur in de gemeenteraad over impasse rond dossier Meerminne.

 

De omgevingsvergunning van de stad Mortsel om de huidige Meerminne via nieuwbouw te herbouwen tot een welzijnscampus met assistentiewoningen is door de provincie vernietigd. Sara Waelbers is kwaad op het Mortsels stadsbestuur : "Het stadsbestuur hield geen rekening met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), de omwonenden en het voorstel om renovatie te onderzoeken. Op die manier gingen er jaren verloren. 27 oktober 2020 staat het punt op de agenda van de gemeenteraad : we eisen duidelijkheid over hoe het bestuur het nu gaat aanpakken”.

Van bij het begin van de plannen van het Mortsels stadsbestuur om op de plaats van de huidige Meerminne een nieuwbouw-welzijnscampus en assistentiewoningen te zetten, hadden actiegroepen en Groen Mortsel fundamentele vragen. Ze wilden immers eerst een onderzoek of renovatie een mogelijkheid was. Maar het stadsbestuur van Mortsel wilde dit niet onderzoeken. Er moest en zou een nieuwbouw komen.

En dus ging het Mortsels stadsbestuur door met plannen voor een nieuwbouw op de huidige site van de Meerminne. De uiteindelijke nieuwbouw-plannen lieten een gebouw zien dat veel te hoog was voor de omwonenden en niet overeen kwamen met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor die omgeving. En dus kwam er protest van de omwonenden. Die kregen gelijk en de provincie vernietigde de vergunning die de stad Mortsel gaf.

Koppige houding 

Sara: “Als de stad de mogelijkheid van renovatie grondig had onderzocht en rekening had gehouden met het bestaande RUP en de bezorgdheden van de omwonenden was de vergunning niet vernietigd geweest. Met het koppig volhouden van een plan dat niet realiseerbaar was, heeft het stadsbestuur in eigen voet geschoten. Met als gevolg dat vele sociale initiatieven die in Mortsel op de welzijnscampus op een onderkomen hoopten en vele senioren die nu in een assistentiewoning wonen in onzekerheid beland zijn.  Ik vraag nu dinsdag 27 oktober in de gemeenteraad aan het Mortsels stadsbestuur duidelijkheid sinds de vernietiging van de plannen door de provincie en ik wil dringend een plan voor de toekomst.

Sara Waelbers 

Rik Holvoet

Peter Mous