Herlinde Maes

21 September 2018

Herlinde Maes

Plaats 18

Ik ben Herlinde Maes, 63 jaar en 40 jaar geleden gehuwd met Patrick Weyn. We hebben 2 kinderen: Maarten en Annelies. Zij hebben ondertussen hun eigen gezinnetje. We hebben 4 kleinkinderen: Ward, Mattijs, Oscar en Nina.
Mijn hele leven woon ik al in Mortsel. In mijn jeugdjaren in de Oude Baan, sinds mijn huwelijk in de Pasteelsstraat.
Van opleiding ben ik leerkracht lager onderwijs. Ik heb in de Rozenregenschool en (van 1987 tot 2013) de Sint- Jozefschool in Mortsel gewerkt. Rond mijn vijftigste heb ik twee jaar bijscholing gevolgd om zorgcoördinator te worden, een boeiende job die ik de laatste jaren van mijn loopbaan met plezier heb uitgevoerd.
In 2013 ben ik met pensioen gegaan en omdat ik nog een steentje wou bijdragen aan onze maatschappij ben ik als vrijwilliger Nederlandse les gaan geven aan migrantenvrouwen en anderstalige nieuwkomers bij WIMM (Werkgroep Integratie Migrantenvrouwen Mortsel). Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk bij Kind en Gezin. Ik doe dit alles ook omdat ik nood heb aan sociale
contacten.
Wij wonen in een gezellige buurt met een goed draaiende buurtwerking, waar ik ook graag mijn steentje aan bijdraag.
Onze vier kleinkinderen maken ons heel gelukkig. Ze komen geregeld bij ons over de vloer. Mijn tijd is dus goed gevuld!
Maar ik ben ook begaan met de toekomst in Mortsel en vind een aantal punten erg belangrijk. Bijvoorbeeld het verder werken aan integratie van migranten en asielzoekers. Dan bedoel ik integratie in de echte betekenis van het woord waarbij alle partijen begrip opbrengen voor elkaar en zich proberen aan te passen zodat we tot een boeiende multiculturele samenleving komen, waar
iedereen zich thuis voelt met respect voor elkaars waarden en normen. Het is voor mij belangrijk dat iedereen zich thuis voelt. Daarom vind ik buurtwerking noodzakelijk. We stellen vast dat de parochiale werking stilaan overal wegvalt. De stad moet daarom alternatieven aanbieden of ondersteunen. Alle aandacht en middelen mogen niet gaan naar uitsluitend één groot
centraal project.
Ik maak regelmatig een flinke wandeling met onze hond. Vandaar dat ik in Mortsel en omliggende gemeenten vrijwel alle echte wandelpaadjes en de resterende open ruimte ken. Mortsel is verstedelijkt gebied. Ik vind het echt belangrijk dat alle open ruimte die er nu is behouden blijft zodat Mortsel voldoende groen blijft.