Griet Lambert

21 September 2018

Griet Lambert

Plaats 17  

Betonstop en bruggen bouwen. Liever vandaag dan morgen !
Ik ben Griet Lambert, 73 jaar geleden geboren in Lier, waarnaar ik nog steeds graag terugkeer. Ik ben al 45 jaar gelukkig getrouwd met Jo en hou van mijn 3 kinderen, schoonkinderen en 5 kleinkinderen. Tot aan mijn pensioen was ik docente verpleegkunde, waarbij ik jonge mensen begeleidde naar een zinvol beroep in de gezondheidszorg. Lichamelijke en geestelijke gezondheid is het belangrijkste om gelukkig te zijn. Dit kan pas in een gezonde leefomgeving. En daar wil ik aan werken. Concreet doe ik dat liefst dicht bij huis, in de eigen leefomgeving., samen met jonge mensen van Groen, waarbij ik dezelfde ambitie terugvind.
Ik droom van een toekomst met een leefbare wereld voor iedereen. Voor onze kinderen en kleinkinderen maar ook voor de mensen elders in de wereld. Onze generatie mag de wereld niet opsouperen. Ik zet mij graag in voor heel concrete acties. Dat doe ik al jaren bij Natuurpunt. Samen met andere mensen gaan we daar voor “natuur voor iedereen”.
Ik hou van ‘bruggen bouwen’. Bruggen tussen mensen en ideeën, maar ook bruggen als verbindingen tussen onze kleine groene gebieden. Daarom werk ik mee aan Streekvereniging Zuidrand met als doel de natuur verbinden en de streek “beleefbaar” maken. Door te kunnen wandelen in en te kunnen genieten van de natuur en de cultuur in onze streek. Natuur, water en gezonde leefomgeving tracht ik ook in Mortsel zoveel mogelijk op de kaart te zetten. Hiervoor engageer ik mij al jaren in de Gecoro en de milieuraad. Bij elk project kaart ik de mogelijkheden aan.
Tegen de klimaatopwarming kunnen we ons wapenen door onze stad groen in te richten en waterpartijen en beken open te leggen waar mogelijk. Sinds 2004 hou ik mij bezig met de Koude Beek, onze laatste open beek in Mortsel. Het is een groene verbinding die goed is voor fauna en flora en voor een gezonde wandeling of fietstocht. In het gebied Gasthuishoeven kan nog heel wat
gerealiseerd worden aan natuurherstel. Maar er zijn nog andere mogelijkheden in Mortsel: aan de Grensbeek of Zilverbeek,…
Auto’s zo weinig mogelijk gebruiken, zoveel mogelijk kiezen voor fiets en openbaar vervoer: dat is de toekomst. En het geeft meer persoonlijke contacten. Je eigen tuin(tje) natuurlijk inrichten, met veel groen en biodiversiteit. Je kan zoveel doen!

Ook erfgoed en cultuur liggen mij na aan het hart. Onder andere via de Heemkundige Kring tracht ik ook de cultuur van onze voorouders tot bij de mensen te brengen. Een praatje maken met de buren en anderen (dikwijls ouderen) vind ik ook heel belangrijk. Mensen een luisterend oor bieden is zo waardevol.
Ik hou ook van samen op stap gaan met de mensen van OKRA. Hier kan ik al die waarden beleven: fietsen, wandelen, cultuur, vriendschap,… Ik geloof in een wereld in harmonie. Dat is ook waar ik naar streef op persoonlijk vlak. Daarom neem ik ook deel aan religieuze activiteiten. Ook dat is goed voor de geestelijke gezondheid. We hebben niet alles in de hand, maar voor een groot deel kunnen we zelf aan de slag gaan, door er samen aan te werken.
Ik hou ook van harmonie en schoonheid in de natuur, ruimtelijke ordening (landschap), kunst, architectuur.

Voor al deze zaken hebben we een kader nodig. En dat kader moeten we samen via de politiek realiseren.